EU-politikudvikling og EP-kandidatopstilling - Datoer og information

Information og datoer for EU-politikudvikling og opstilling af EP-kandidater i foråret og sommeren 2018

Til juni 2019 er der Europa-Parlamentsvalg i Danmark (EPV19). Med henblik på at klargøre Alternativet til dette valg, kører der sideløbende to spor i Alternativet i løbet af foråret og sommeren 2018 i forbindelse med EPV19. Det ene har til formål at opstille Alternativets EP-kandidater, det andet at videreudvikle på Alternativets EU-politik. I forbindelse med sidstnævnte, er der et særligt behov for at adressere Alternativets manglende og vedtagne politik omkring Danmarks EU-forbehold.

Alternativets EP-følgegruppe, der består af repræsentanter fra Politisk Forum, Politisk Ledelse og Alternativets Storkredse, har nedsat en EP-skrivegruppe. EP-skrivegruppen har til opgave at udarbejde et politikforslag, der skal adressere de nuværende mangler i Alternativets EU-politik, til efterfølgende diskussion og vedtagelse i Politisk Forum. Politikforslaget udarbejdes med afsæt i Alternativets vedtagne EU-politik og politiske laboratorier til afholdelse i marts 2018.

Følgende er et overblik over væsentlige datoer for såvel EU-politikudviklingen og opstillingen af EP-kandidater i Alternativet. Der tages forbehold for ændringer, samtidigt med at der løbende vil blive tilføjet datoer for begivenheder og møder, når de foreligger.

EU-politikudvikling

I løbet af marts 2018 vil der derfor blive afholdt politiske laboratorier i alle Alternativets storkredse, hvor Alternativets EU-politik er genstand for debat med et særligt fokus på EU-forbeholdene.

Procesplanen for EU-politikudviklingen er som følger:

December 2017:

Nedsættelse af skrivegruppe for udkast til valgoplæg på baggrund af hjørnesten og relevante visioner. Skrivegruppen består af Poul Brandrup, Gitte Hansen, Marianne Victor Hansen, Sandra Bjerre Nielsen og Leila Stockmarr og understøttes af Esben Sloth og Andreas Smith Jørgensen fra landssekretariatet.

Januar 2018:

EP-skrivegruppe udarbejder diskussionsoplæg til de politiske laboratorier med afsæt i Alternativets vedtagne EU-politik og visioner for Alternativet internationalt

28 januar 2018:

Valgoplæg drøftes i Politisk Forum

Februar – marts 2018:

Planlægning og afholdelse af politiske laboratorier. Datoer og program følger. Har du interesse for EU og mod på at deltage i planlægningsarbejdet, kontakt da din storkreds eller Andreas Smith Jørgensen fra Landssekretariatet på: andreas.smith@alternativet.dk

April 2018:

EP-skrivegruppe udarbejder politikforslag med udgangspunkt i de politiske laboratorier, Alternativets værdier, samt vedtagne internationale visioner og politik. Politikforslaget sendes efterfølgende til POFO til diskussion og mulig godkendelse i maj måned.

EP-kandidatopstilling

Herunder følger relevante datoer i forbindelse med EP-kandidatopstillingen i Alternativet.

25 januar 2018:

Frist for at tilmelde sig kandidataspirantsforløbet i februar måned

7 og 8 februar 2018:

Online-møder for kandidataspiranter med henblik på at tale om deltagelse i politiske laboratorier, national kampagne og kandidatsamarbejde.

5 og 6 marts 2018:

Seminardag i Vejle og København for kandidataspiranter med deltagelse af Uffe Elbæk og Carolina Magdalene Maier, der vil tale om deres oplevelser med at repræsentere Alternativet, og Ulla Sandbæk, der vil fortælle om arbejdet i Europa-Parlamentet.

Marts til juni 2018:

Fokus på at færdiggøre politikudviklingsprocessen. Herudover vil der være et fokus på at klargøre EP-kandidatopstillingsmøderne og på at understøtte lokale aktiviteter

Juni 2018:

Afholdelse af EP-kandidatopstillingsmøder i Alternativets storkredse

September 2018:

Ekstraordinært landsmøde med opstilling af kandidater på liste og valg af spidskandidat.

Har du spørgsmål der relaterer sig til EP-kandidatopstillingen, EU-politikudviklingen, eller EPV19 generelt, kontakt da Andreas Smith Jørgensen fra Landssekretariatet på andreas.smith@alternativet.dk

1 Synes om

:four_leaf_clover:hvor bruger jeg min stemme bedst, når jeg allerhelst vil beholde Rasmus herhjemme i Danmark, men også mener, at han vil være supergod i EP?? :heart: