EU-opstillingsmøde 10. juni 14:00-17:00

Kære Alternativist i Nordsjælland

Så skal vi have EU-Parlamentskandidaten på plads. Kom er bliv klogere på vores grønne ildsjæle og vær med til at snakke EU med os. Der vælges over hele landet én kandidat fra hver Storkreds.

Vi har to opstillede: Esben Ingerslev og Susan Kjeldgaard.
Desværre skal vi kun bruge én. Så du skal hjælpe os med, at vælge

Læs kandidaternes opstillingsgrundlag her: https://nordsjaelland.alternativet.dk/personer/eu-parlamentskandidat-aspiranter

Dagsorden:
14:00 - Velkomst og uddeling af valgkort
14:15 - Præsentation af dagsorden, valg af ordstyrer, referent, stemmetællere og godkendelse af dagsorden.
14:30 - Esben og Susan får lov at fortælle om sig selv og deres visioner
15:00 - Valghandling 1 - Er aspiranterne opstillingsberettiget?
15:10 - Kaffepause
15:20 - Debat og oplæg - relativt frit forum, hvor vi debatterer med kandidaterne og hinanden.
16:20 - 2. valghandling - Hvem skal være vores kandidat?
16:40 - Afrunding

Vi glæder os til at se dig.

Grønne hilsner
Storkreds Nordsjællands Bestyrelse