EU debat

Hej

Jeg må lige blande mig her da jeg er menig medlem og for første gang laver et indlæg her.

Nu hvor UK har valgt EU fra så kunne jeg godt tænke mig at Alternativet også meldte noget klart ud omkring det her emne… det tror jeg mange savner… så måske var det en ide at lave en afstemning blandt medlemmerne om man ønsker være i EU eller ikke? Bare for at få klarhed over hvad flertallet hos egne medlemmer egentlig siger…

Derefter kan man så tilslutte sig for eller imod EU men jeg mener vi bør have en folkeafstemning også da det kun er med til at give gennemskuelighed for alle parter. Så Alternativet bør vel også tilslutte sig bla Enhedslistens krav om en afstemning?

Men jeg er klar over at EUs magt center frygter flere afstemninger… hvorfor gør de mon det… er de mon klar over at det er fordi borgere i de enkelte lande ikke ønsker sådan en styring?

Jeg tror personligt det her er godt for så kan vi komme videre med en anden måde at styre vores samfund på… en bedre måde hvor demokratiet faktisk er folkets stemme og ikke politikernes stemmer alene.

Jeg ved ikke hvordan man laver diverse forslag men måske kunne en der vidste noget om det i vores forum lave dette og så kunne man jo se hvordan det gik… jeg mener så også man bør sende ud til alle medlemmer i nyhedsmail når der lavers forslag til afstemninger så alle kan følge med og give deres stemmer.

Fortsat god dialog og håber vi ser mere gennemskuelighed startende med… os selv;-) <3

Det kunne nemt gøres på appgre. Her kunne man hurtigt lave en prøve afstemning og se om der faktisk er en stemning for eller imod EU i sin nuværende form. Derefter kunne man gå dybere ind i det for at finde ud af hvad det er medlemmerne mener om EU. Hvis der er stor opbakning til at vi ikke er for EU i sin nuværende form, bliver man nød til at lytte til sit bagland vil jeg mene.
Lad os få debatten og se hvad udfaldet bliver. Det er udemokratisk ikke at spørge sine medlemmer og for den sags skyld befolkningen i Danmark. Jeg er klart tilhænger af at vi også får en folkeafstemning i Danmark mage til den i GB.
“flere ved mere”

Jeg er enig i, at nu må EU spørgsmålet om EU op i Alternativet:
Efter Brexit afstemningen har mange været rystede over resultatet:
Hvis man skal være rystet i forbindelse med EU, synes jeg, at man skulle være rystet over, at vi siden 72 har været del af EF/EU, trods det, at 50% af danskerne er imod.
Da vi stemte imod EU i 92, blev befolkningen skældt ud i et år + lovet skattelettelse, hvis vi stemte for i ny afstemning i 93, hvor der så blev et lille flertal.Folkeviddet her udtrykt denne historie med: " Hvor mange gange skal vi stemme om EU?" “Til vi siger ja” - Tuche.
I forbindelse med Brexit har mange stemmer i GB beklaget udviklingen fra samarbejde med politikere i toppen til union med embedsmænd i toppen - sagt, at hvis det havde været EU før Maastricht ville de ikke have stemt sig ud. Det eneste, jeg beklager med Brexit er, at det igen igen er en 50-50 afstemning . I DK og GB har man siden 72 været tilfredse med at undertrykke halvdelen af befolkningen og ikke på noget tidspunkt søgt virkelig dialog og løsninger, som man kunne mødes om. Nu slår den anden halvdel tilbage i GB, som nu skal fortsætte 50-50 udenfor EU.
Jeg vil stærkt anbefale især Alternativet,men da også danske politikere, EU at lytte NU og skynde sig ud i dialog med den del af befolkningen, som er blevet undertrykt i 44 år. Spørge os om, hvad der bekymrer os og hvad vi ønsker os.
Jeg hørte Zenia Stampe på TV: Vi skal sælge EU bedre til danskerne. Jeg siger: Vi har fået stoppet EU ned i halsen, medens halvdelen af os skreg ‘nej’. Hvis vi ønsker et bæredygtigt samfund, kan man ikke fortsætte med at kvæle 50% af befolkningen og køre hen over deres ønsker. Alternativet vægtlægger bæredygtighed, gensidig respekt og dialog: LYT NU! I GB lyttede de ikke og nu er de ude.

Uffe har kaldt sin holdning til EU for EU skeptisk.Jeg trænger i den grad til at få defineret EU skeptisk, som i alle fald ikke harmonere med at hæve sommerhusklausulen, som Alternativet sammen med LA nu vil stemme for.

EU er blevet et Eldorado for de rige og de internationale koncerner, som ikke betaler skat nogen steder - og alle vi andre betaler. De små firmaer, som betaler skat, går under. Håndværkere væltes af social dumpning. Licitationer ødelægger livet for almindelige arbejdere (Jeg er psykolog, så jeg snakker ikke om mig personligt). Listen over nedgang for almindelige mennesker er uendelig. Lobbyarbejde fra medicinalindustrien i EU har fjernet naturlægemidler fra handelen. Kapitalisme, embedsmandsstyre, ineffektivitet - listen er uendelig. Tænk at danskere og mange andre betaler for den ineffektive, konstante og dyre flytning mellem Brüssel og Strassburg - fordi Belgien og Frankrig begge vil have privilegiet.

De bekymringer og ønsker, som kommer fra os nejsigere er vægtige og de bør bruges til radikale ændringer af EU. Hvis dette ikke sker - hurtigt - skal vi bare ud.

Nu kender jeg ikke til teknikken du nævner men jeg synes det lyder som en god ide… så længe alle kan være med og ikke kun via mobiler… for nogen af os har stadig gamle mobiler som ikke har adgang til internettet;-)

Jeg synes det er rart at høre der er andre end mig der mener vi bør have en meningsafstemning… og jeg håber ikke at alt bare ties ihjel men at der faktisk er nogen der lytter, læser og handler sådan at vi alle kan blive spurgt og så herfra finde ud af hvad vi alle gerne vil. Og som jeg skrev… vi er nødt til at starte med os selv og så derfra kommer der jo også ændringer <3

Dejligt at høre at andre også er skeptiske. Jeg har også været imod og synes ikke vores demokrati har været så demokratisk når det handler om EU… det er som om dem der sidder på magten ikke VIL høre og ikke vil spørge fordi de ikke ønsker at høre at folk måske vil noget andet end de vil. Og jeg husker også de andre afstemninger har har følt præcis det samme som du.

Jeg må give dig helt ret; jeg mener også Alternativet bør lytte og så også vise en anden vej… ikke være bange for at gå nye veje for det er jo derfor mange af os er gået ind i det her parti! Jeg har også hørt noget om skeptisk men jeg har også hørt noget om man ønsker blive i EU… så jeg er ret så forvirret over hvad Alternativet egentlig mener og derfor synes jeg også vi skal have en dialog og det ville være rart hvis toppen også kom på banen i dette forum for så ville vi alle nok føle der var “hul igennem”:wink:

Jeg føler også at EU er for de rige og for politikere… det er de små almindelige mennesker der betaler… det vil jeg ikke være med til mere! Og jeg vil heller ikke styres med skræmmekampagner og frygt. Og jeg vil heller ikke være med til at EU vil straffe UK med diverse sanktioner fordi de vil skræmme os andre til at blive! Så jeg tror det vil være en god ide hvis Alternativet nu træder i karakter og melder klart ud hvad vej vi ønsker at gå… det kan vi kun ved at medlemmerne spørges mere så flere afstemninger om emner så vi kan få gennemsigtighed, det synes jeg ville være rigtig rart!

Jeg tror ikke mere på EU og stoler ikke på dem der sidder på magten så jeg mener vi skal have en ny “grøn alliance” så jeg tror tiden er inde til at lave denne med alle de andre lande der er udenfor EU… kun sådan kan vi bremse frygten som EU spreder med trusler. Hvis man kan finde et alternativ så tror jeg også at mange ikke vil frygte og dermed er magtbalancen ændret. Men der skal bestemt handles NU… så hvordan kommer vi videre herfra?

Jeg er også blevet mere og mere skeptisk omkring EU - men tingene er desværre ikke så simple som ja eller nej.

Vi ved hvad vi får, hvis vi siger ja - nemlig det nuværende system med alle dets fejl og mangler - men hvad får vi hvis vi stemmer nej? Det har jeg endnu til gode at høre nogen give et realistisk bud på. Før det bliver kendt, så giver en folkeafstemning ingen mening og risikerer at ende i total kaos som vi nu ser i UK.

Vi har alene folkeafstemninger løbende omkring EU af én grund: Vi afgiver en del af DK’s suværenitet hver gang. Vores folketing udskriver jo aldrig valg om EU-tiltrædelser, hvor suværenitetsafgivelse ikke er på tale.

Man bør diskutere, om det er en pris, der er værd at betale: At vores selvbestemmelse reduceres for at være med i de dele af EU, vi godt kan bakke op om.

For mange er det det, der er frustrationen ved EU: At prisen for at være med i EU er at overlade stadigt større magt til ikke-folkevalgte politikere og embedsfolk, der ikke kan afsættes ved et valg.

At der også er åbenlyse fordele ved et europæisk samarbejde, er utilstrækkeligt til, at ønsket om en demokratisk styreform forsvinder.

Jeg synes, at Alternativet skal diskutere med sine medlemmer, om Alternativet skal/vil anbefale fortsatte suværenitetsafgivelser til institutionen som EU? Eller om man i stedet vil arbejde for et demokratisk samarbejde i Europa uden suværenitetsafgivelse?

Det er jo netop problemet - samarbejde med hvem?

Vi kan sagtens tale om at samarbejde med græsrodsbevægelser, men det giver ingen indflydelse på de grænseoverskridende problemer som klima, miljø, skattely og flygtninge, da de beslutningstagende regeringer er medlem af og træffer beslutningerne i EU. Så debatten bør gå på, hvad vi gør uden EU.

1 Synes om

Ja eller nej til EU er dybest set et tros-spørgsmål. Jeg tror det er de færreste der kan gennemskue EU´s kompleksitet. Det interessante er hvad det er for kræfter der binder EU sammen. Hvis vi med andre ord betragter EU som en organisme, hvad er så organismens næringsmæssige forudsætninger, livsbetingelser eller livsprincip? Det må i høj grad være EU´s livsprincip og kvaliteten af dette der afgør EU´s levedygtighed på langt sigt.

EU er grundlæggende en samhandelsorganisation der skal tilgodese kapitalstrømningerne indenfor Europa og mellem EU og de øvrige hovedaktører på den økonomiske verdensordens scene. Selv om alle andre hensyn og fordele kan være fine nok, kommer de i anden række, herunder hensynet til nationalstaternes ønske om demokratisk selvbestemmelse og nærdemokrati.

Et nej til EU er ganske rigtigt ikke et nej til samarbejde i Europa. Spørgsmålet er imidlertid om Alternativets vision om at vi måske kan påvirke EU indefra med vores værdier er realistiske eller ej. Det afhænger af EU´s livsprincip og hvordan de kræfter der giver EU næring og holder EU sammen forholder sig til den ny udvikling. Det bliver interessant at følge i fremtiden.

Jeg mener at EU bør udvikle sig mere i retning af et kulturelt og mellemfolkeligt samarbejde. Problemet er at de økonomiske magtstrukturer, (som jeg kalder dem) lægger mange hindringer i vejen for en sådan udvikling. Så længe vi som borgere, samfund og nationalstater af bundet af disse strukturer, har vi ikke som borgere i Europa den nødvendige frihed og det psykologiske overskud der gør dette ny samarbejdende Europa realistisk.

Virksomhederne i Europa skal selvfølgelig fortsat kunne få glæde af at handle sammen, men det må ske på et grundlag af mere samarbejde og mindre konkurrence. Dette er muligt såfremt virksomhederne gennem ny lovgivning får pålagt krav om større gennemskuelighed og åbenhed for at modvirke monopoldannelse. Enorme ressourcer går til spilde hver dag fordi virksomheder ikke må samarbejde ordentligt.

Når vi siger nej som i 92, bliver vi straffet med omafstemning og løfte om skattelettelser, indtil vi siger ja som i 93. Vi har ikke reelle EU afstemninger. DK har været delt 50-50 siden 72. Vindersiden har i 44 år vist total mangel på interesse for nej-sidens argumenter, som ellers er vægtige. Nu efter Brexit, hyler alle, at det er så synd for de næsten 50%, som ville blive. Jeg venter fortsat på, at man i DK generelt ser problemer i, at befolkningen har været delt i 2 i 44år. Jeg opfordrer Alternativet til at blive det første parti, som sætter sig ned og lytter intenst til nej-siden og så udformer en politik i respekt for de indvendinger, som vi har. Toppen af Alternativet har til nu skuffet med at hyle med i det almene kor. Kom nu til os:Hvis I lytter til og, vil vores argumenter kunne skabe en politik, hvor vi kan forenes. Dette kan kræve en parathed til at rulle EU tilbage til før 92 + andre ændringer. Mangelen på dialog fra den gennem 44 år herskende ja-side skabte Brexit. Lyt nu - inden det hele brækker - Lyt i Alternativet - Lyt hele Europa! Jeg ville så gerne ud, men 50-50 er ikke tilfredsstillende uanset hvem, der vinder.

Jeg mener vi skal være meget forsigtige med at placere Alternativet som værende enten for eller imod EU. Verden er ikke sort/hvid, og det er EU heller ikke.

Tager vi de sort/hvide briller på, som andre partier der er klart enten for eller imod EU, kan vi ikke længere se detaljerne. Så ser vi kun enten det positive eller det negative ved EU, afhængigt af den holdning vi har besluttet os til at have. Så bliver argumentationen for eller imod EU ensidig fremfor nuanceret, og vi vil reelt have valgt at tilslutte os den ene side i en skyttegravskrig fremfor at bygge broer.

Der er både gode fordele og alvorlige ulemper ved EU, og det bliver vi nødt til at erkende. Ved at melde ud, at vi synes der er både fordele og ulemper, og turde drøfte både fordelene og ulemperne i en åben dialog, indgyder vi tillid hos de rigtigt mange vælgere, som synes der er alt for meget ensidig propaganda omkring EU.

Før eller siden kommer så konkrete situationer, hvor Alternativet bliver nødt til at have en klar holdning, f.eks. i forbindelse med en afstemning. Men hvis vi har turdet tage den åbne dialog om fordele og ulemper har vi et langt bedre grundlag for en fornuftig beslutning om holdningen - i modsætning til, hvis vi på forhånd havde konkluderet vi enten var for eller imod EU.

1 Synes om

Jeg mener, vi skal starte et helt andet sted. Fremfor at kaste medlemmerne ud i en afstemning for og imod EU, skal vi diskutere med hinanden, hvad vi skal med det europæiske samarbejde. Vi skal stille de gode spørgsmål som fx: Hvilke problemer har vi brug for at løse i fællesskab i Europa? Hvilke institutioner har vi brug for? Hvordan ønsker vi, at de fungerer? Begrundelse: Lige nu er der ikke noget alternativ til det nuværende EU-system. Vores erfaringer med folkeafstemningerne er dårlige, folk ved dybest set ikke, hvad de siger ja eller nej til og hvad konsekvensen af et ja eller nej er. Bare se diskussionen i GB efter Brexit. Jeg så hellere, at giver os til at analysere, hvad der er galt, og så stiller krav og forslag til EU-politikken Vi skal arbejde på at reformere det europæiske samarbejde i mere demokratisk og solidarisk retning. Det er jo også det, som DIEM 2025 står for. Vi vil jo heller ikke afskaffe folketinget, fordi vi ikke kan lide den nuværende politik, vel? Det er så nemt at sige nej, men hvad skal der komme i stedet, og er vi sikre på, det bliver bedre??

1 Synes om