EU-debat møder

Vil du være med til at tale om EU?

Vi vil gerne starte en række debatarrangementer i Københavns storkreds. Dels for at snakke EU, dels for at ruste os til det kommende EU-parlamentsvalg.

Vi har tænkt over nogle emner, som I meget gerne må komme med input til. Så samler vi sammen og prøver at invitere nogle spændende personer på besøg der kan åbne debatten og svare på spørgsmål. Hvis du har lyst til at hjælpe i forberedelsesfasen er du også meget velkommen til at skrive til os.

Vi har sat disse overskrifter på som oplæg til en debatrække i tilfældig rækkefølge.

EU og miljø.
Landbrugspolitik mv.

EU og Økonomi, herunder møntunion, ECBs rolle mv.

Eu og suverænitet, herunder Schengen, grænser, traktaterne mv.

EU og de sociale forhold, herunder den fri bevægelighed mv.

EU i praksis, herunder indblik i dagligdagen i Europaparlamentet, hvordan bliver et direktiv til i praksis?

Giv os jeres input senest den 2. januar 2017 - så tager vi den derfra.

Bedste hilsner,
Jakob Wisnewski og Jan Kristoffersen

1 Synes om