Et simpelt svar på et simpelt spørgsmål efterlyses

Alternativet vil i programerklæringen arbejde for en særlig støtteordning til mindre landbrug, samt en offentlig fond til opkøb af forgældede landbrug.

Hvad er kapitalbehovet her og nu, hvis vi forestiller os at omlægningen kunne gennemføres i morgen?