Et par tanker om valget

Den kritik som opstod op til valget, af Theresa Scavenius, opfatter jeg som et udtryk for at der findes mennesker i Alternativet som mener sig have patient på hvad en rigtig alternativist er. Dette hybris er et udtryk for manglende tolerance og åbenhed og burde netop ikke hjemme i Alternativet.
Folk er forskellige og den forskel skal dyrkes, ikke udskammes.

Den lave valgdeltagelse er en anden meget skuffende oplevelse. Hvordan i hele hulen hlvd*t kan man være medlem i Alternativet, med alternativets værdisæt og så ikke deltage i den demokratiske process.

Der er noget at arbejde på i Alternativet.

Lav valgdeltagelse? Vis mig et andet parti, hvor ca hver fjerde medlem deltager i en live-afstemning lørdag aften midt i aftensmaden. Havde man valgt en version med urafstemning, kunne man da nok have fået stemmetallet lidt højere op - men jeg er dybt imponeret over vores partis måde at vælge leder på.

10 Likes

Udover at jeg umiddelbart er ligeglad med andre partiers interne valgdeltagelse så er det irrelevant for min kritik af den meget meget lave valgdeltagelse i Alternativet - som parti netop går særlig op i at dyrke den demokratiske process og nærdemokratiet.

Hej Stine

For det første: Der er ikke tale om en urafstemning - der er tale om et landsmøde, hvor man så har givet mulighed for digital deltagelse. Afstemningen er ikke lagt an på, at alle medlemmer deltager - men at dem der har tid og lyst gør…

For det andet: Jeg synes der er en grundlæggende forskel på, at vælge om man vil deltage i et folketingsvalg - hvor ens stemme vejes op mod nogen, man som oftest er uenig med - og at deltage i et internt valg i en organisation, hvor man som udgangspunkt har tillid til hinanden. Jeg valgte at bruge tid på at undersøge kandidaterne og tage stilling - men havde jeg ikke gjort det, havde jeg formodentlig med god samvittighed tænkt “det her har de andre sgu nok bedre styr på end jeg har”.

For det tredje: Den demokratiske proces handler for mig meget mere om samtale end om afstemninger. Så den “meget meget lave deltagelse” handler for mig om andelen af medlemmer der deltager i debatten her, snarere end andelen der deltager i afstemningen.

8 Likes

Hvad mener du er lav, mellem og høj deltagelse?

1 Like