Et ægte grønt parti vil harmonisk liv på kloden

Alle er vist klar over, at vi ikke lever i harmoni med den klode, vi bor på.
Vi er for mange , vi begår rovdrift på naturen og vi sviner miljøet til med affald – i luften, på jorden og i havene.
Men vi mennesker er begavede med evner til at indse dette og med evner til at genskabe harmoni.

Aktuelt er det jo vores affald , der direkte truer vor eksistens, og den eneste langtidsholdbare løsning er, at gøre alt affald til genbrug – ikke blot CO2 og plast, men alt affald – og enten sådan at vi selv genbruger det, eller at naturen problemfrit kan bruge det.

Men vi har jo også voldtaget meget store dele af naturen med vores agerbrug , der skader klimaet, men skaffer os vegetabilsk føde til vores stigende antal samt i endnu større omfang til vore alt for mange husdyr, som vi jo slagter og æder. Et første skridt her vil være at reducere agerbrug til husdyrfoder – og husdyrenes antal naturligvis ligeså.

Endelig mangler vi svar på spørgsmålet: Hvor mange mennesker kan vi tillade os være pr. arealenhed? Det afhænger jo af, hvordan vi opfører os, men naturvidenskaben vil kunne give os pålidelige svar her.

Dette er – som jeg ser det – målsætningen for et ægte grønt politisk parti.
Men måske er jeg alene om det synspunkt?

2 Synes om

Kære Arne, Altså hvordan ved du, at vi er for mange?

En dag kommer, hvor vi alle kan spise kirsebær og kun bær, tror jeg - men der er vi jo slet ikke endnu - men vi når det! - Dommedagsprofeti er selvfølgeligt et valg at træffe, men jeg ser nu lidt mere optimistisk på udviklingen, omend det kræver tilpas tålmod og tilpas trodsighed…

Ha’ en dejlig søndag med blomsterstøv og solskin :palm_tree: :sunny:

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Hej Gunhild, du spørger, hvordan jeg ved, at vi er for mange.
Mit svar er, at det før er regnet ud, at med vores nuværende opførsel skulle kloden være meget større for at kunne holde til vores påvirkning.
Kina indså det og kørte en overgang vellykket en ét-barns-politik.
Jeg ser ikke mine ord som en dommedagprofeti, men som en vej til “Paradis på Jord”, hvor vi mennesker er i harmonisk balance med kloden og alt dens liv.

1 Synes om

Ifølge meningsmålingerne er der ikke udsigt til at Alternativet kommer i Folketinget ved næste valg.
Det kan jo ændre sig, men det kunne dog tyde på, at Alternativet har behov for at markere sig på en måde, der overbeviser tilstrækkelig mange vælgere.
Det er så her, at et alternativ - der vil noget - kunne være:
Alternativet, det ægte grønne parti, der vil, at vi mennesker lever et harmonisk afbalanceret liv på denne klode.
Et højt mål at sætte sig - men kan det være mindre?
Blot et forslag fra et menigt medlem - mig :face_with_raised_eyebrow:

1 Synes om

Kære Arne

Tak fordi du kæmper - og du skal vide, at du ej kæmper alene. Og vi må bruge kræfterne bedst muligt - ikke bruge krudtet for hurtigt-

Du kan trygt tro på, at Alternativet brager ind for tredje gang større end du tror!

Kærlig hilsen
Gunhild

Hej Gunhild, du skriver at jeg trygt kan tro på, at det lykkes for Alternativet.
Lige nu ser jeg intet, der underbygger den påstand.
Gør du?
M.v.h. Arne.

:sparkler:Jeps, det gør jeg. Fx har jeg fulgt dagens afslutningsdebat i Folketinget. Og der har jeg med stor glæde lyttet til bl.a. Torsten Gejls spørgsmål til såvel Morten Østergaard fra Det radikale Venstre og Pia Olsen Dyhr fra SF om, hvad de mener, at Staten skal bruge indtægterne fra kommende forhøjede CO2-afgifter til.
MØ svarede selskabs-skattelettelser, mens POD svarede fx grønne investeringer i fx EL-drevne landbrugsmaskiner. Altså ved at stille dette enkle spørgsmål fik TG sat gang i en for Alternativet vigtig debat.

Et andet eksempel kunne være, de seneste tre spørge-timer i Folketingssalen, hvor TG har formået med en humoristisk, seriøs og vedholdende fremtoning at skabe en tillidsvækkende kommunikation med statsministeren om arbejdsmarkedspolitik. Politik magt indbefatter er jo også proces og opbygning af gode relationer.

Det er da fint, at vi klarer os godt i folkeltinget, men vi skal jo have vælgere for at kunne blive dér.
Og hvor er de?
Jeg kan ikke finde dem her

Matematik og tusind adspurgte, som eftersigende er normalen, “jo da fint” - men man kan jo spørge på mange måder. Somme tider får man svar, som man spørger, det gælder tonefald osv. Måske stemmer vælgere anderledes i boksen, end man siger højt i en telefonisk undersøgelse, hvor man ikke ved , hvem man sidder overfor…

Hej Gunhild. Hvis dét, du her udtrykker, er Alternativets holdning til meningsmålinger, så kan man jo roligt slappe af med lidt internt selvros - men jeg tror ikke på, at Alternativet da er i Folketinget efter næste valg.
Det er så her, en mulighed kunne være, at markere et standpunkt for menneskenes position i den globale økologiske sammenhæng - et standpunkt, som måske kunne vinde bred tilslutning.

Jeg går ind for sund skepsis med hensyn til metodisk valg uanset emne.

Hej Gunhild.
Tiden vil jo nok vise, hvordan det vil gå Alternativet ved næste valg.
Og jeg forstår, at vi menneskers indordning - men dog stadig muligheder - i den globale økologiske balance - hvor det ikke primært er vi mennesker, der styrer naturen, men snarere naturen, der styrer os - at det ikke har Alternativets interesse - så jeg holder her :neutral_face:

Jeg tror, at det har Alternativets interesse, men måske er der mange, som lige nu tænker mere i at holde ferie, planlægge osv. Det er jo bestemt ikke alle, som har haft mulighed for at geare ned i foråret!

Den politiske aftale om nationalparker er desuden et lille bitte skridt i den rigtige retning…

Jeg medgiver dig, måske endda næsten kun “Tre Skridt på Stedet”. Men stederne vil blive forandret i diversitetens favør.

Jeg håber, at du blive ved med at fortælle om dine visioner…

Hej Gunhild. Uanset hvor meget eller hvor lidt seriøst vi mennesker finder det nødvendigt, at vi tilpasser os eksistensmulighederne på denne klode, så er situationen åbenbart dén, at en næste pandemi muligvis allerede er på vej - denne gang via svin - samt at et land som USA sætter sig på de tilgængelige medicinmængder til den nuværende Covid-19.
Som vi snart 8 milliarder mennesker har indrettet os, så er det tydeligt, at vi er et let bytte for den ene pandemi efter den anden.
Dertil kommer, at vi ikke har det tilstrækkelige globale samarbejde, som WHO skulle stå for, og som yderligere vanskeliggøres af, at privatejede virksomheder har andre mål end det offentlige sundhedsvæsen i de enkelte lande og i WHO.
Alternativet kunne måske være dét parti i Danmark, som udvikler en klar politik for et tidssvarende sundhedsmæssigt globalt beredskab.

1 Synes om

Kære Arne, du er jo lysår forud for din tid mht. globaliseret beredskab. Dejligt, at du er globalt orienteret - og some day, så kommer vi nok også videre ud i universet!

1 Synes om