Er du vores nye kasserer? Alternativet Nordjylland søger

talklodser
Er du vores nye kasserer?

Storkredsbestyrelsens kasserer gennem de seneste år Peter van Hauen, har valgt at stoppe. Vi er taknemmelige for det gode arbejde, som Peter har stået for, og han vil være savnet.

Det er desværre ikke lykkedes os at konstituere os frem til en ny kasserer, så derfor leder vi efter en person i vores medlemsskare, som har tid og lyst til at påtage sig den vigtige opgave i storkredsbestyrelsen.

Når vi har fundet en eller flere interesserede, vil der hurtigst muligt blive indkaldt til ekstraordinært årsmøde med formålet at supplere bestyrelsen, herunder få valgt en kasserer.

Hvad er kassererens opgaver?

  • Betale regninger og udlæg.
  • Deltage i møder i økonomiudvalget (strategi, budget m.v.).
  • Lave kvartalsregnskab til godkendelse i bestyrelsen.
  • Årsregnskab, fremlæggelse på Årsmødet.
  • Holde styr på ind- og udbetalinger på bankkonti.
  • Deltage i bestyrelsesmøder hver 4. uge, evt. kun de, hvor der er økonomi på dagsordenen.

Den nuværende bestyrelse er meget velfungerende, der er et godt samarbejde og en god grøn ånd, og vi glæder os til at tage imod dig. Du vil få en god overdragelse fra den gamle kasserer, og økonomiudvalget (forperson og næstforperson) støtter op om opgaven.

Skal dit aktive bidrag til den grønne omstilling være som kasserer i Alternativet?
Kontakt os ved at svare på denne mail, skriv til storkreds.nordjylland@alternativet.dk eller ring til Bente på 60861333.

De bedste hilsner fra
Bente Holm Villadsen
Forperson i Alternativet Nordjylland