Er du vores nye folketingskandidat

FOLKETINGSKANDIDATER SØGES!
Eller sagt med andre ord.
Vi skal nu til at finde dem, som medlemmerne i Sjællands Storkreds ønsker der skal være vores folketingskandidater.
Er du en af dem, der kunne tænke dig at stille op – så er det nu du skal læse dette nyhedsbrev.

I forbindelse med det ekstraordinære årsmøde lørdag d. 23. oktober kl. 14 - 15bliver der afholdt et opstillingsmøde, hvor vi har ”rent bord” dvs. at alle fremtidige kandidater skal vælges på ny af medlemmerne.
I forløbet frem til opstillingsmødet skal de kommende kandidater mødes med kandidatudvalget jf. de nye vedtægter for partiet og storkredsen, og i denne forbindelse vil der foregå en afklaringsproces for den enkelte som for udvalget.

For at kunne stille op skal du udfylde et skema og dette gælder alle – nye som eksisterende kandidater /nuværende folketingsmedlem
som du finder her:
http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Forside - og her ser du på højre kolonne – aller nederst i det lidt rødlige indrammede felt ”Andet” – og klikker på ”Aspirant og kandidatgrundlag” – derpå popper et nyt vindue op og her skal du vælge ”Folketingskandidatgrundlag”. Du må gerne se på skemaet lige under der hedder ”Folketingsaspirant”, hvor der kan reflekteres over det valg man er i gang med – at ville opstille som kandidat. Men det er det øverste skema du skal udfylde - og indsende.
Når du har udfyldt dette så send det til:
storkreds.sjaelland@alternativet.dk
INDEN SØNDAG D. 9. OKTOBER KL. 12:00

Rammerne for at kunne stille op fastlægges i storkredsens kandidatudvalg. I udvalget sidder der en repræsentant fra hver lokalafdeling/kommuneforening i Sjællands Storkreds, samt repræsentanter fra storkredsbestyrelsen.
Deres arbejde vil foregå således:
Efter modtagelse af kandidatopstillingsgrundlaget SØNDAG D. 9. OKTOBER sker følgende:
Onsdag d. 12. oktober kl. 17 holder Kandidatudvalget et møde med alle kandidaterne og orienterer om den forestående proces der handler om at få et mangfoldigt og kompetent kandidatfelt
Lørdag d. 15. oktober kl. 10 – 17 holdes Folketingskandidatkursus og afklaringsforløb med alle kandidater
Lørdag d. 23. oktober kl. 14 – 15 har vi det ekstraordinære årsmøde og opstillingsmøde

Vi ser frem til at modtage dit kandidatgrundlag og vel mødt til en god proces.
Kandidatudvalget