Er du forhindret i at deltage til det ekstraordinære landsmøde d. 8. september? Afgiv din stemme lokalt og lad din mening blive hørt

Kære medlem af Storkreds Nordsjælland

Denne mail er for dig, der ikke har mulighed for at deltage til Alternativets ekstraordinære
landsmøde d.8. september – men som gerne vil være med til at vælge Alternativets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, og rækkefølgen for vores kandidater på opstillingslisten.

Vi ønsker, at det skal være så nemt som muligt at deltage i de demokratiske processer i
Alternativet. Derfor har vi muliggjort, at du kan afgive din stemme lokalt i storkredsen til
landsmødets beslutninger. Det håber vi, at mange har lyst til, for jo flere vi er, jo tungere vejer
voress beslutninger, og jo bedre bliver de.

Det ekstraordinære landsmøde afholdes med henblik på at vælge Alternativets spidskandidat til næste års Europa-Parlamentsvalg. Herudover skal der stemmes om, i hvilken rækkefølge vores kandidater skal fremgå på opstillingslisten. Du kan læse mere om det ekstraordinære landsmøde via nedenstående link, ligesom du her kan finde opstillingsgrundlag og præsentationsvideoer for vores kandidater til Europa-Parlamentsvalget: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/ekstraordinaert-landsmode-2018

Nedenfor kan du læse, hvad du gør, hvis du gerne vil deltage i beslutningerne, men ikke kan
deltage på selve landsmødet.

Hvordan stemmer jeg lokalt?
I tidsrummet 17:00 - 22:00 på Agervænget 12, 3650 Ølstykke (Onsdag, torsdag, fredag) kan du afgive din stemme. Dørklokken virker ikke så bank på eller ring på 28913677.

Når du ankommer, vil du blive tildelt et valgkort med det ekstraordinære landsmødes to
afstemninger. Det ene er til valget om spidskandidat, det andet til vores kandidaters rækkefølge på opstillingslisten.

Når din stemme er afgivet, vil den blive videregivet til stemmetællerne på landsmødet – og du vil have deltaget i vores interne demokratiske proces i Alternativet

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da Christopher Molbech - 28913677 - c@molbech.nu

Grønne hilsner
Storkreds Nordsjælland