Er du Alternativets nye ordfører?


Kære folkevalgte og potentielle kandidater/kandidater for Alternativet

På sommergruppemødet blev det besluttet at Alternativet vil udnævne ordfører udenfor Christiansborg på flere politiske områder. Dette gøres for at forny den demokratiske organisering og få en større forankring i det kommunale og regionale. Det blev også besluttet at spørge bredt ud i partiet, for at finde flere interesserede, derfor denne mail.

På sommergruppemødet blev følgende personer udnævnt til ordfører:

Franciska Rosenkilde, Kulturborgmester

  • Kultur, ligestilling, landbrug og fødevarer

Nicklas H. Petersen, Alternativets Unge

  • Skole og uddannelse

Kim Hjerrild, Byrådsmedlem

  • Finans- og økonomi

Vi har registreret en række interesserede fra sommergruppemødet, men vil gerne have mange flere!

Kriterierne for at blive udtaget som ordfører er at man enten er folkevalgt eller er kandidat for partiet – så alle der bliver kandidat til kommunal- og regionsvalget har altså muligheden. Desuden skal man have tid og lyst til at involvere sig politisk, samt bruge en del tid på at snakke ed interesserede medier. Hvervet kræver ydermere en faglig og politisk tyngde inden for området.

Det er den politiske ledelse der udnævner ordførerne, og processen vil involvere et interview med politiske ledelse og en snak med relevante personer i sekretariatet.

Er du interesseret i at blive ordfører, så skriv straks en mail, med navn, kontaktinfo, hvilken rolle man har i partiet og hvilket ordførerskab man ville være interesseret i. Skriv gerne en kort motivation på et par linjer – gerne inden landsmødet d. 25-26. september. Send mailen til allan.lindemark@ft.dk.

Grønne hilsner
Josephine og Torsten

3 Synes om