Er aviser, breve og pakker en borgerret ?

Postloven skal snart revideres. Det har betydning på 11.000 medarbejdere. Det har betydning for den enkelte borgers ret til at modtage og sende breve og pakker. Det har betydning for en grøn(nere) omstilling i transportbranchen.
Post Danmark A/S er den eneste virksomhed, som hver dag skal levere aviser, breve og pakker (befordringspligt). Konkurrenterne behøver kun omdele, når det er profitabelt. Derudover er Post Danmark lovgivningsmæssigt begrænset i sine muligheder for at tjene penge. Sjovt nok betyder sådanne vilkår, at statens egen postvirksomhed giver underskud. Det underskud søges dækket ved foreløbigt kun at sende 45 danske arbejdspladser til Indien (off shoring).
Post Danmark har ambitiøse mål for en grønnere omstilling - en bæredygtig(ere) transport - og ejer bl.a. Danmarks største flåde af eldrevne køretøjer til distribution.

Når postloven skal revideres, skal der sikres økonomi til en landsdækkende service, bevarelse af arbejdspladser i Danmark og mere grøn omstilling. Det er i hvert fald min opfordring til Alternativet

2 Likes

Jeg kan godt følge dig. Der må blive spild mange resourcer på at uddele ét brev til ét område.

I dag er der omdeling seks dage om ugen. Måske skulle man skære dette ned til det halve, så der kun er postomdeling mandag, onsdag og fredag? Eller måske delt op på områder, sådan at nogle får post mandag, onsdag of fredag og andre områder får post tirsdag, torsdag og lørdag.

Pakkeomdeling er et stigende område for Post Danmark, da vi køber mere på nettet. Så her bør Post Danmark leverer alle dage, så vi ikke får et skævt Danmark, hvor kun folk i byerne får leveret pakker hver dag.

1 Like

Hej

Det vil være mest økonomisk, at brevbefordringen baseres på de til enhver tid definerede servicemål for økonomibreve.

Det giver Folketinget hhv. den befordringspligtige postvirksomhed mere fleksible rammer.

Jeg er enig i, at der bør fastholdes en (daglig) befordringspligt for pakker, da f.eks. GLS alene bestemmer, hvor de vil leverer.

Befordringspligt på pakker motiverer også Post Danmark til at ”fylde bilen op” f.eks. med dagligvarer fra internettet.

Post Danmark kan på den måde få en forretning ud af det, hvor nemlig.com ikke vil levere.

Post Danmark skal samtidigt blot sikres nem mulighed for at udnytte sin kapacitet (last mile).

Alternativet holder forhåbentligt også i denne sag fast i mulighederne for at fremme den grønne omstilling. En forretningsmæssig bedre stilling for Post Danmark, fremmer koncernens målsætning om bæredygtighed.
Det er ikke en målsætning den øvrige branche er kendt for ……

Venlig hilsen

Eigil Johannesen

1 Like

Når Post Danmark til nytår, forhøjer prisen for et A brev på op til 50 gram, fra 10,- til 19,- så må der være noget helt galt fat, et eller andet sted i firmaets ledelses strategi. Ingen private virksomheder ville kunne overleve, med så kraftige prisstigninger, og med mindre, eller samme service til deres kunder.

Så er det godt, når der kommer rigtig gode forslag ind, på løsningen af problemet.

Martin skriver følgende : " …kun postomdeling mandag, onsdag , og fredag "

Så enkelt er det , :smiley:

Men også når det gælder pakker fra internettet…

Her vil jeg mene, at leverenserne gerne må ankomme på mandage, onsdage eller, på fredage også.
Men det er bare min mening…

Bare klø på, hvis du har en holdning, til Etaten for Post - jeg er sikker på, at de vil svare beredvilligt :smile:

Lyder umiddelbart klogt.

PostNord Danmark har en befordringspligt, som ikke baserer sig på afsendernes betalingsvilje. Når omkostningerne til pligten overstiger indtægterne – i dette tilfælde A-breve – stiger prisen pr. enhed. Det er det samme, som du skal være med til at betale for hele vandforsyningen, uanset dit forbrug (nettoudgiften). Befordringspligten bør opretholdes som et samfundshensyn, men finansieringen (nettoudgiften) bør betales af markedet. Der findes i dag en sådan udligningsfond i lovgivningen, som blot bør omfatte alle og gøres mere smidig.

Den unfair konkurrence mellem såkaldte selvstændige vognmænd (1 mand – 1 bil) og overenskomstansatte chauffører i pakkedistributionen eller madlevering, er en anden udfordring.

EigilHK

1 Like

Aviser, breve og pakker er en borgerret.

Og nu skal konkurrenterne til at betale til Post Danmark, hver gang de leverer et brev eller en pakke :neutral_face:
Finans.dk: Konkurrenter skal betale for Post Danmarks nedtur

Tag en tudekiks, GLS

At befordringspligten er kommercielt uinteressant, kan nemt afprøves med spørgsmålet: Vil GLS i stedet for Post Danmark forpligtende udpeges (Postlovens § 14) til at være befordringspligtig postvirksomhed ?

Nej, for GLS har ingen interesse i en landsdækkende pligt, som understøtter sammenhængskraften i samfundet. De vil bare tjene penge !

Det er kun rimeligt, at markedet betaler for de samfundshensyn Folketinget beslutter sig for.

GLS kan overtage opgaven, hvis de vil spare pengene.

venlig hilsen

Eigil