Energiøer

I går blev alle partierne enige om at støtte op om energi øer 80 km ude i Nordsøen. Det er endnu en centralistisk tilgang til at lave mere vedvarende energi. Ideen er jo god, men man har jo nu allerede trukket det fra 2030 til 2033, inden man kan forvente det er færdig, dette lidt fantasiagtige projekt. Det bliver under alle omstændigheder meget dyrere, end hvis man fortsatte med udbygningen på land. Men det er åbenbart sådan, befolkningen ønsker det, eller er det nu også det?

I dag kan man læse at et par pensionskasser, som gerne vil investere i projektet sammen med erhvervslivet. Det bliver der virkelig også brug for. For det man foreløbig har hørt, er jo at Regeringen ikke har tænkt sig at putte så mange milliarder i projektet, som man har beregnet, at det vil koste: 210 milliarder. En af mine anker er også det fuldstændigt manglende lokale ejerskab til omstillingen. Kunne man forestille sig, at man gennem sit pensionsselskab kunne få en ejerandel eller et forhøjet afkast, hvis man putter penge i det selv?

Hvorfor er det, man vil lave disse projekter, som sådan set er gode, men bare ikke er realistiske her og nu? At medvirke til at der kommer PTX-fabrikker (brint) er jo ganske udmærket, men det er stadigvæk ikke noget, som virker her og nu for at mindske CO2-belastningen som er tvingende nødvendigt. Endelig ser jeg også, at der må komme en del overskudsvarme, som ikke kan benyttes til fjernvarme ude på Nordsøen. Derfor er det ikke kun det, vi skal satse på. Har netop i sidste uge hørt et spændende indlæg fra varmechefen ved Din Forsyning i Esbjerg om, hvad man håber og regner med, vil ske med bl.a. overskudsvarmen til byens fabrikker, elektrificering og bedre udnyttelse af varmen med lavere fremløbstemperaturer. Der sker så mange spændende ting i øjeblikket, som vi burde udnytte og satse noget mere på i forhold til, hvad der først kan ske om 12-13 år.

Hvorfor benytter Regeringen og Folketinget sig ikke af de nemmeste løsninger, som her og nu ville være: CO2-afgift og en kraftig indsats ved transport- og landbrugsområdet. Er det mon, fordi man ikke vil genere nogen her og nu, men gerne vil genvælges, næste gang der er valg?

1 Like

Kan følge det lidt fantasiagtige. Tænker dog at Power to X, er hængt op på noget innovations-initiativ, hvor PTX ikke kun bliver til brint (faktisk testes en lang række andre teknologier [termisk lagring, syntetiske brændstoffer etc], og energiøen ser fremad og forudser nye)

Der til prøver jeg selv at sprede den her ide omkring syntetisk brændstof til tungindustrien: https://www.amfibios.dk/GPI/GameOfPropulsion_Initiative.pdf