Endelige dagsorden til Generalforsamling i Alternativet Middelfart, den 24. januar 2018

Kære medlemmer af Alternativet i Middelfart

Onsdag den 24. januar holder vi den årlige, ordinære generalforsamling (i første indkaldelse kaldt årsmøde) i Østergade forsamlingshus Østergade 33, 5500 Middelfart kl. 19 30.

Vi beklager, at det ikke lykkedes for os at indkalde til generalforsamlingen inden udgangen af året (2017), som der står i vore vedtægter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  5. Valg:
    a) forperson, bestyrelse og suppleanter
    b) revisor
  6. Eventuelt

Der skal i henhold til vedtægterne vælges mindst tre til bestyrelsen, en forperson og to bestyrelsesmedlemmer.

Pauli Kiel opstiller som medlem af bestyrelsen, Tine Busk, Line Høst Seiding og Caroline Borup Hansen genopstiller ikke, det samme gælder suppleanterne, Jørgen Holm og Lene Skjelmose.

Hvis du har lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet bedes du kontakte Pauli på 21776224.

Mange gode og grønne hilsener

Tine, Line og Pauli