Endelig indkaldelse til Årsmøde i Storkreds Sjælland

Kære medlem af Alternativet Storkreds Sjælland

Hermed den endelige indkaldelse til Årsmøde 2020. Mødet bliver denne gang afholdt lørdag d. 29-02-20 på Holbæk Kulturkasserne, Kasernevej 43 4300 Holbæk fra kl. 10.00-15.30.

Der vil være vegetarisk “smør-selv-frokost” som vanligt. Har du allergier bedes du selv medbringe mad du kan spise.

Vi har valgt at lave et langt årsmøde for at have tid til at samtale om de ting der rører sig i Alternativet i øjeblikket. Det vil være delt i tre blokke.

Blok 1 - 10.00-11.30 Hovedbestyrelsen nedsatte i sensommeren et organisationsudviklingsudvalg der gennem året har arbejdet med, hvordan der kan skabes nyt liv lokalt - Bl.a. ved at give lokalforeningerne nye muligheder der kan frisætte ressourcer. Vi har inviteret repræsentanter fra udvalget til at komme og fortælle om tankerne bag. Jørgen Finnemann kommer også og fortæller om, hvordan de i Odsherred prøver nye tiltag af som kan skabe liv lokalt, og som ikke nødvendigvis er forankret i lokalbestyrelsesarbejdet.

Frokost 11.30-12.00

Blok 2 - 12.00-13.40 Som de fleste nok også har opdaget har Alternativet fået ny politisk leder. Josephine Fock kommer og sammen taler vi om, hvor vi skal hen som parti og bevægelse i den kommende tid.

Pause 13.40-14.00

Blok 3 - 14.00-15.30 Årsmødet - find dagsordenen her
Sidste år valgte vi bestyrelse for 2 år. Det vil sige, at de nuværende medlemmer først er på valg næste år. Da vi kun har været 5, og Carsten Teichert har valgt at stoppe, så har det, som det fremgik af sidste udsending, været muligt at opstille til bestyrelsen. Der er kommet et enkelt opstillingsgrundlag fra Mariann Hansen fra Greve-Solrød. Det finder du her. Som det efterhånden er kutyme i storkredsen, så indstiller storkredsbestyrelsen til valgproceduren afviges således at der afholdes “tillidsvalg” med opbakning fra 50% af de fremmødte. Indstillingen finder du her

Husk at tilmelde dig her eller på storkreds.sjaelland@alternativet.dk. Vi opfordrer til samkørsel.

Husk også at sætte kryds i kalenderen d. 19-03-20 hvor Ruth har inviteret Bioetiker Mickey Gjerris til Roskilde for at tale om “Håb”. Arrangementet er for medlemmer af Alternativet samt deres venner og familie.

Opstillingsmødet med valg af folketingskandidater og regionsrådskandidater er planlagt til 28-03-20. Mere om det senere.

Vi glæder os til at bruge god tid sammen med dig. Vi ses.

Grønne hilsener

Storkredsbestyrelsen