Endelig indkaldelse til Årsmøde i Alternativet Midt- og Vestsjælland d. 19. april

Kære medlemmer,

Her den endelige indkaldelse årsmødet i Alternativet Midt- og Vestsjælland onsdag den 19. april 2023 kl. 18.30-20.00 på SKEMA i Ringsted. Adressen er Nørregade 2, 4100 Ringsted.

Vi åbner for adgang kl. 18 og sørger for noget at spise og og giver en drik/vand eller to. Meld dig til her hvis du ønsker at spise med senest mandag d. 17. april.

Du kan også deltage i mødet digitalt via dette link: meet.google.com/ffp-tqjx-tzg

Dagsorden for årsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af de reviderede vedtægter
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vil du være med i bestyrelsen?
1 medlem af den foregående bestyrelse genopstiller og vi har fået henvendelse fra 1 erfarent medlem der ønsker at opstille til bestyrelsen. Derfor mangler der stadig gode mennesker som ønsker at hjælpe med at betjene de over 200 medlemmer i de 10 kommuner som lokalforeningen dækker - vi håber at DU har mod på opgaven. Du vælges for 1 år af gangen og du behøver ikke forudgående erfaring med bestyrelsesarbejde. For at kunne vælges, skal du dog have været betalende medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved årsmødets afholdelse. Hvis du gerne vil stille op så giv meget gerne besked på forhånd til bestyrelsen på mailen midtogvestsjaelland@alternativet.dk, men du kan også melde dig på selve årsmødet.

Bestyrelsen mødes ca. en gang hver anden måned. De afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker i ro og mag at overdrage de forskellige opgaver, så som nyt bestyrelsesmedlem står man ikke alene.

Forslag fra medlemmer
Der er ikke kommet nogle forslag til vedtægtsændringer.

Vedhæftede dokumenter

VEDTÆGTER

Revideret regnskab og budget for 2022 samt 2023
saldobalance_311222_1_Underskrevet.pdf (252.7 KB)
Budget+for+perioden+01.01.23±+31.12.23+(beløb).pdf (88.6 KB)
Budget_2023_sammenlignet pr. 250323.pdf (28.6 KB)

Alle henvendelser, kommentarer og ideer er velkomne
Grønne forårshilsner fra bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestsjælland :seedling: :sun_with_face: :snowflake: :green_heart:

Forperson: Cecilie Mejlstrup tlf. 22 32 35 39
Kasserer: Marianne Hammelboe tlf. 23 29 32 08
Medlem: Lene Bjerrum tlf. 60 83 32 26

PS: Her finder du Referat fra åbne bestyrelsesmøder d. 08. og 22. marts