Endelig dagsorden til det ekstraordinære årsmøde for lokalforeningen Faxe-Stevns den 22. november

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Som tidligere sendt ud til jer, skal vi afholde et ekstraordinært årsmøde for at opløse foreningen.

SØNDAG, DEN 22. NOVEMBER
KL. 12 - 13.

Mødet kommer til at foregå online, Zoom-link bliver sendt til jer senest 3 dage før mødet.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller(e)
3. Opløsning af lokalforeningen Faxe-Stevns
4. Eventuelt

ad 3.
Fra de gældende vedtægter:
§ 19 Opløsning
Stk. 1 Lokalforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på
lokalforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt
landsforeningen opløses.
Stk. 2 Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt
landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende
formål indenfor Alternativets formål.

Husk at vi under forudsætning at lokalforeningen nedlægges afholder ekstraordinært årsmøde (stiftende generalforsamling) i den nye kommuneforening Alternativet Sydsjælland kl. 14 samme dag. Den endelige dagsorden til dette møde sendes om lidt.
Foreningens midler overføres jf. aftale med hovedbestyrelsen til den nye kommuneforening Alternativet Sydsjælland

Mange grønne hilsner

Kirsten