Endelig dagsorden til det ekstraordinære årsmøde Alternativet Sydsjælland den 22. november

Kære medlemmer i Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns

Hermed fremsendes endelig dagsorden for det ekstraordinære årsmøde.

Årsmødet afholdes d. 22/11 2020 kl. 14.00 som et Zoom møde, link udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valgt af referent og stemmetæller(e)
  3. Vedtagelse af Vedtægter for Alternativet Sydsjælland
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Eventuelt

ad 3) Vedtægter er vedhæftet
ad 4) Jan A. Andersen, Mettemarrie Wraa og Carsten E. Andersen (alle fra Næstved) har indvilliget i at stille op til bestyrelsen, Jakob Jespersen (Næstved) har indvilliget i at stille op som suppleant.
Men der er plads til flere, både i bestyrelsen og som suppleanter, så hold jer endeligt ikke tilbage. :grinning:

Håber I har lyst til og mulighed for at deltage på Zoom.

Med venlig hilsen

Jan (Nuværende forperson for Alternativet Nædtved)
Kirsten (Tidligere forperson for Alternativet Faxe-Stevns)

Alternativet Sydsjælland Vedtægter.pdf (87.9 KB)