Endelig dagsorden til Årsmødet 2024

Kære medlemmer
Foreløbigt har vi kun sat dato og tid, om vi skal være digitale eller også kunne mødes fysisk, og i givet fald hvor, det afhænger af hvor mange der tilmelder sig årsmødet.

Så jo flere der melder sig til, og jo hurtigere det sker, jo tidligere får vi et overblik over hvad vi gør.
Så skynd jer at melde jer til årsmødet :wink:
Foreløbigt har vi kun sat dato og tid, om vi skal være digitale eller også kunne mødes fysisk, og i givet fald hvor, det afhænger af hvor mange der tilmelder sig årsmødet.

Så jo flere der melder sig til, og jo hurtigere det sker, jo tidligere får vi et overblik over hvad vi gør.
Så skynd jer at melde jer til årsmødet :wink:

Som det første har jeg en tilståelse … Denne mail burde have været sendt ud i går.

Nu er det så så heldigt, at i vores vedtægter står der alene, at forslag og opstillingsgrundlag skal sendes ud til medlemmerne senest 2 uger før årsmødet (§ 8, stk. 5), og da der hverken er indkommet forslag eller opstillingsgrundlag, så er det ikke i strid med vedtægterne at denne mail ikke er kommet ud i går.

Når det er sagt, så mener jeg stadigvæk at den burde have været sendt ud i går, og det beklager jeg at den ikke blev.

Men altså …

Endelig dagsorden til årsmødet lørdag den 4. maj kl. 13

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning fra kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor(er)
  8. Eventuelt

I må stadigvæk meget gerne huske at melde jer til årsmødet på dette link - årsmøde 2024

Hvis du gerne vil stille op til bestyrelsen, så er det muligt at gøre på selve årsmødet, så der er tid endnu til at overveje det.

Landsmøde 2024

Husk også at melde jer til digital afstemning til landsmødet.
Hvis man ønsker at kunne stemme til landsmødet, uanset om man deltager fysisk i Odense eller ej, så skal man tilmelde sig den digitale afstemning.
Tilmelding sker her - Landsmøde 2024. Her er der også et link til at købe billet til fysisk deltagelse på landsmødet.

Særligt til vores medlemmer i Næstved kommune

Vi har mulighed for at kunne stille med 1 eller 2 personer som valgtilforordnede i forbindelse med EP24 den 9. juni 2024… Jeg deltager i et møde på Næstved Rådhus nu på onsdag.
Skulle vi have 1 medlem eller gerne 2 bosiddende i Næstved kommune, som synes det kunne være interessant/spændende at deltage til EP24 som valgtilforordnet, så skriv til vores mail sydsjaelland@alternativet.dk hurtigst muligt.
Der vil være en deadline for indmelding af valgtilforordnede, men den dato kender jeg først på onsdag, så meld jer hurtigst muligt.

Pas på jer selv og hinanden derude,

På bestyrelsens vegne
Jan