Endelig dagsorden til årsmøde i Alternativet Rudersdal 2023

Kære medlemmer af Alternativet Rudersdal og Alternativet Allerød

Hermed udsendes endelig dagsorden til årsmøder i lokalforeningerne Alternativet Rudersdal og Alternativet Allerød.

Årsmødet afholdes torsdag den 19. januar 2023 kl. 19.00 – 21.00.

Årsmødet afholdes i Birkerød på Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7B i Galleriet.

Der vil blive serveret lidt godt til ganen.

Dagsorden jævnfør vedtægter: https://alternativet.dk/application/files/4916/6022/7334/Kommuneforeningers_minimumsvedtaegter_maj_2022.pdf

kl.19.00-20.00:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne.

Her er følgende forslag kommet fra de to bestyrelser:
“Bestyrelserne for Allerød og Rudersdal lokalforeninger foreslår at forene kræfterne i en sammenlægning.”

Hvis sammenlægningen godkendes af de respektive foreninger, skal der på årsmødet vælges ny bestyrelse til den sammenlagte forening. Efterfølegnde vil der blive afholdt et ekstra ordinært årsmøde digitalt.

  1. Valg til bestyrelsen

Her genopstiller Christa, Gunver og Karen.
Susie og Christian genopstiller ikke.
Nicolaj Dam Nyholm ønsker at stille op til bestyrelsen.

  1. Valg af revisor (er)
  2. Eventuelt

Kl. 20.00-21.00.

Til vores årsmøde får vi besøg af Klimabevægelsen i Rudersdal, hvor vi skal høre om deres arbejde, og hvad de mener om den lokale klimaplan. Derefter debat.

Opgaver for bestyrelsen fra vedtægter for kommuneforeninger:

“Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område kommuneforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.”

Det bliver spændende at arbejde med, hvordan Alternativets politik kan udformes og udvikles lokalt og have som målsætning at få kandidater til KV25

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer fra begge lokalforeninger til årsmødet.

Med venlig hilsen

Susie Cowan, Rudersdal og Karen Stevnbak Andersen, Allerød.

Du kan finde os på https://alleos.alternativet.dk , og ringe eller skrive til os for flere oplysninger eller kommentarer.