Endelig dagsorden til Alternativet Storkreds Sjælland Årsmøde 26 MAR 2023

Endelig dagsorden til Alternativet Storkreds Sjælland Årsmøde 26 MAR 2023

Kære alle

Hermed Alternativet Storkreds Sjælland dagsorden til det årlige årsmøde og opstillingsmøde.

 • Storkredsens Årsmøde, søndag den 26 MAR 2023 kl. 11:00 - ca. 12:45
 • Pause
 • Storkredsens opstillingsmøde, søndag den 26 MAR 2023 kl. 13:00 - 15:00

Sted Remisen i Næstved - Farimagsvej 45, 4700 Næstved

Tilmelding på event på AlleOS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dagsorden

Årsmøde dagsorden Alternativet Storkreds Sjælland

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Valg af referent

 4. Bestyrelsens beretning for storkredsen.

 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse fra foregående kalenderår - Regnskab kommer ASAP herefter.

 6. Godkendelse af budget for indeværende kalenderår 2023 - Se vedhæftning

 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

  • Eventuelle forslag fra medlemmer - Intet modtaget
 8. Valg
  a. Årsmødet beslutter om bestyrelsen består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer
  b. Valg til bestyrelsen - Tillidsvalg

  c. Valg af suppleanter - Tillidsvalg
  - Ingen opstillingsgrundlag modtaget

 9. Valg af revisor -

 10. Eventuelt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dagsorden Alternativet Storkreds Sjælland opstillingsmøde

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Valg af FT kandidater
 • Ulla - Genopstiller
 • Michael Monberg - Genopstiller
 • Sascha Faxe - Genopstiller
 • Line Gessø - Genopstiller
 1. Valg af RV kandidater
 • Line Gessø - Genopstiller
 1. Valg af EP kandidater
 1. Valg af 1 personlig suppleant for storkredsens hovedbestyrelsesmedlem - Ingen opstillingsgrundlag er modtaget
 2. Valg til Politisk Forum (POFO) - Lene Ezzaaf - Genopstiller
 3. Valg til Dialogrådet - Ingen opstillingsgrundlag er modtaget
 4. Evt.

:green_heart::green_heart::green_heart:

Venligst på vegne af
Storkredsbestyrelsen Sjælland
Liselotte, Mariann og Dan

Vedhæftninger