Endelig dagsorden og bilag til årsmødet 24/6 2020


Årsmøde i Alternativet i Gribskov

Onsdag d. 24/6 kl. 19:00-21:30

Helsinge kulturhus, møderum 1.

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne. Der er ikke modtaget forslag.
  6. Valg af forperson
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Vi vælger dirigent, stemmetællere og referent blandt de fremmødte.

Forperson. Thorbjørn stiller sig til rådighed igen.

Bestyrelsen: Leif, Severin og Jens genopstiller. Mogens genopstiller ikke.

Revisor: Er Peter Rude villig til genvalg?

Hvis du ønsker at stille op til en af posterne, men er forhindret i selv at deltage i mødet, skal du sørge for at der er et skriftligt tilsagn fra dig med til mødet. Send det gerne til formanden. Der er mindst 1 plads i bestyrelsen, der skal besættes og mulighed for flere.

Da vi byder på sandwich og drikkevarer, beder vi om tilmelding til mail severinberg@hotmail.com senest 1 uge før mødet. Har du glemt at tilmelde dig, er du alligevel velkommen men så er det sværere at købe ind.

Beretning 2020.pdf (415.1 KB) 2019_REGNSKAB-Gribskov.pdf (46.3 KB)