Endelig dagsorden for ordinært årsmøde for lokalforeningen Faxe-Stevns

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Hermed den endelige dagsorden til lokalforeningens årsmøde, som vi var nød til at aflyse i foråret.

Mødet holdes hos vores medlemmer Jannie og Jeppe.

OBS tidspunktet for mødet er ændret til kl. 19.

Årsmødet afholdes
Søndag, den 20. september 2020, kl. 19 - 21
hos Jannie og Jeppe
Sivet 1
4640 Faxe

Vi ser gerne en tilmelding på AlleOs, så Jannie og Jeppe kan planlægge, hvor meget kaffe og te der skal laves.
Har du problemer med AlleOs, eller ønsker du hjælp til fælleskørsel, svar gerne på denne mail eller ring til mig på 50 55 03 01.

Endelig dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Bestyrelsen forslår, at der valges en kontaktperson og / eller administrator, hvis ikke der kan valges en fuld bestyrelse. Vedkommende vil forvalte lokalforeningens midler, og besvare henvendelser, indtil foreningen på et kommende ekstraordinært årsmøde opløses formelt og går med under den nye overodnede forening Alternativet storstrøm. Se yderligere beskrivelse under bemærkninger.
6 Evt. valg af bestyrelse (eller en kontaktperson og / eller administrator, der kan opretholde driften af foreningen inden opløsning / overgang til Alternativet Storstrøm)
7 Eventuelt

ad 5
Ulla Munksgård, som er tovholder for projektet Alternativet Storstrøm, har meldt følgende ud:
Det ser ud til at projekt Alternativet Storstrøm kan realiseres og forhåbentlig inden december.
Jeg skal lige understrege, at hvis der er en fungerende bestyrelse, der ønsker at fortsætte kommuneforeningen, så skal de selvfølgelig det. Forslaget om Alternativet Storstrøm er kun sat i søen af nød og ikke af behov eller lyst.
Ligesådan med tolkningen af vedtægternes § 19, stk. 2 angående foreningens midler, så kan de jo godt gå ind over Landsforeningens konto. Man kunne jo spørge HB, om det ville være i orden at vente til Alternativet Storstrøm er en realitet med vedtægter og bestyrelse og så overføre kommuneforeningens midler direkte. Det handler for mig at give os så lidt administrativt besvær som muligt, så jeg ikke skal maile frem og tilbage osv.
Lad os hjælpe hinanden med at samle stumperne og prøve at få vores politik til at være virksom. Det er bestemt ikke sjovt eller lystbetonet, men et træls slid at administrere vedtægter og paragraffer. Ikke så underligt, at vi går ned på det, så Alternativet Storstrøm er et forsøg på at skabe rum for politisk hverdagsaktivisme i kommunerne.
Hvad angår midlerne og de kommunale tilskud, så fastholder vi delregnskaber og en fordelingsnøgle for de enkelte kommuner. Derfor bliver Alternativet Storstrøm en administrativ enhed, som kan aflægge regnskab for midler tildelt og brugt i den enkelte kommune.

Mange grønne hilsner

p.b.v.

Kirsten