Endelig dagsorden for årsmøde d.18/3 2023

Endelig dagsorden for årsmødet d.18/3 2023

Kl. 13:00 velkomst

Kl.13:05 Franciska og Helene fortæller os om arbejdet som folketingsmedlemmer

Dialog med deltagerne

Kl 14:30 Pause

14:45ca Ordinært årsmøde:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referenter

  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:

Politisk Forum. Kandidatudvalg.

  1. Valg af medlem af Dialogrådet. Se opstillingsgrundlag fra Brian Harlø nedenfor.

  2. Valg af medlem af POFO. Se opstillingsgrundlag for Nicolaj Dam Nyholm nedenfor

  3. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at lokalforeningernes økonomi lægges ind under Storkredsens konto i Nykredit bank, hvis den etablerede, undersøgende gruppe af storkredskasserere finder en for bestyrelsen acceptabel løsning. En acceptabel løsning er, at bankgebyrer reduceres og lokalforeninger stadig har rådighed over egne midler.

7.Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen

  1. Valg af revisor

  2. Eventuelt

Opstillingsgrundlag for Nicolaj Dam Nyholm

Jeg er interesseret i at deltage i POFO.

Det jeg interesserer mig for, er at Alternativets politik bidrager til at løse det flertal af kriser, som vi står overfor, hvor der skal systemiske løsninger til. Vi skal have løst klima-, biodiversitets- og kemikrisen.

Det jeg kan bidrage med af faglige områder er specielt det sikkerhedspolitiske, hvor jeg som Sprogofficer har forrettet tjeneste ved specialoperationsstyrkerne i ind- og udland. Nu arbejder jeg cybersikkerhed og arbejder også her med EU-politik via min arbejdsplads, hvorfor en EU-vinkel er en stigende del af både mine interesser samt faglighed.

På sigt vil jeg gerne stille op som kandidat, og det jeg håber at få ud af POFO er en øget politisk bevidsthed samt styrket debatevner ift. centrale politiske områder for Alternativet og dets medlemmer.

Dbh Nicolaj Dam Nyholm

Opstillingsgrundlag til Dialogråd fra Brian Harlø.

Jeg ønsker at opstille til Dialogrådet. Jeg har skrevet en kort omtale af mine kompetencer forneden. Jeg er medlem og netop blevet en del af bestyrelsen i lokalforeningen Hørsholm – Fredensborg.

Beskrivelse:

Jeg ønsker at opstille til Dialogrådet, da jeg mener mine kompetencer kan bidrage positivt til løsning af konflikter. Jeg er drevet af bevægelsen og de mennesker der er i Alternativet, så det at kunne bidrage til en positiv samtalekultur og med løsningsforslag i tilfælde af konflikter driver mig meget.

Jeg er uddannet Psykoterapeut, og arbejder til dagligt med mennesker, som har ”rod i livet” eller netop ønsker nye indsigter i personlige konflikter. Jeg er underviser og uddannelsesansvarlig på Psykoterapeut Akademiet og Hypnose Skolen, hvor jeg deler ud af min viden indenfor det psykoterapeutiske område.

Jeg håber på, at jeg kan bidrage positivt til et godt miljø internt i Alternativet. Der er brug for os derude. :blush:

Med venlig hilsen

Brian Harlø