Endelig dagsorden årsmøde d. 24/4 kl. 16.45

Kære alle medlemmer.

For knap 6 uger siden indkaldte jeg til årsmøde med et punkt om at lukke foreningen, såfremt der ikke var nogen som ville overtage bestyrelsesstafetten. Heldigvis er der tilbagemeldinger fra en håndfuld mennesker om at de i hvert fald gerne vil mødes og formentlig gerne vil bidrage til at foreningen eksisterer. Det er dejligt!

Derfor holdes mødet fysisk hjemme hos Frands Frydendal på Marslevvej 81, 1. Th 5700 Svendborg.

Mødetidspunktet bliver skubbet 3 kvarter og er således nu mandag d. 24. april kl 16.45, da det gør at alle som har givet tilkende at de ønsker at være med har mulighed for det.

Her er den endelige dagsorden. 1 person har ønsket et punkt på, hvilket er godkendt.

Dbh Kasper
Formand lokalforeningen Svendborg.

  1. valg af dirigent
  2. valg af stemmetællere og referenter
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. “Hvorfor fortjener Alternativet Svendborg at overleve?” (en samtaledrøftelse)
  6. Ny bestyrelse eller Nedlukning af lokalforeningen
  7. Evt