En lille opdatering fra Roskilde

Kære medlemmer i Roskilde
Det har været et stille år – særligt pga corona, men os tre i bestyrelsen oplever en god energi ift. Alternativet og vores politik. I vores optik har Alternativet aldrig været vigtigere. Vi kan med stor glæde konstatere, at medlemstallet er stigende efter vores valg af ny politisk leder.

Forslag om sammenlægning med omkringliggende kommuneforeninger
Vi har talt med de omkring liggende kommuneforeninger om at samle energien og vores ressourcer, så vi fremadrettet kan have mere fokus på medlemsaktiviteter og politisk dialog og udvikling end på drift. Vi foreslår derfor fra bestyrelsen, at Roskilde Lokalafdeling smelter sammen med de omkring liggende kommuneforeninger. Den proces kommer til at finde sted over det næste godt halve år og vi har sat det på som punkt til årsmødet.

Vi glæder os til et godt samarbejde med jer alle !
Venlig Hilsen Bestyrelsen i Roskilde

Det er da en god ide - en flexibilitet (der kan gå begge veje).