En human asylpolitik - Delforslag 7 - 'Mærkesag 3 Bedre retssikkerhed ved afslag på asyl'

Mærkesag 3 Bedre retssikkerhed ved afslag på asyl

Forslag 3.1
Ved afslag på asyl kan der klages til Flygtningenævnet. Hvert år behandler Flygtningenævnet knap 2.000 asylsager. Nævnet, der er den øverste instans i afgørelser om asyl, beskriver sig selv som »et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan«. Det kommer Flygtningenævnet ikke til at leve op til med mindre de eksisterende bånd til Justitsministeriet kappes, og flygtningenævnet får et selvstændigt sekretariat.

Alternativet mener, at man ikke både kan være domstol og en del af forvaltningen og ønsker som et minimum at Flygtningenævnets sekretariat bliver uafhængigt
Af Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen

For yderligere at sikre asylansøgerens retssikkerhed ønsker Alternativet at

Asylansøgernes advokater skal have ret til at føre vidner.
Advokaterne skal have fuld adgang til tidligere afgørelser fra nævnet
Flygtningenævnet skal skriftligt og fyldestgørende begrunde sine afgørelser .
Flygtningenævnet skal have mulighed for selvstændigt at indsamle viden om forholdene i de enkelte flygtningeproducerende lande. For derigennem at højne kvaliteten af deres begrundelser og i afslagene vise, at nævnet har taget stilling til oplysninger fra de landerapporter, som de har adgang til.
Ligeledes skal Flygtningenævnet skabe en øget indsigt i, hvordan og hvorfor en given afgørelse er truffet

Alternativet vil arbejde for at Nævnet i højere grad skal beskrive hvilke retlige overvejelser, som sagens faktuelle forhold har givet anledning til,

Flygtningenævnets afgørelser er i dag endelige
Alternativet ønsker, at flygtninge skal have adgang til at klage til domstolene.

1 Synes om