En human asylpolitik - Delforslag 6 - 'Forslag 2.4'

Forslag 2.4

En person, der søger asyl, får adgang til en tolk. Der er imidlertid ingen formel tolkeuddannelse på de vigtigste sprog. Det er alt for nemt at blive godkendt som tolk, så asylansøgeren kan risikere at få en tolk, som oversætter væsentlige ord forkert. Hvis der skal tales om særligt følsomme områder er det væsentligt at få en tolk af samme køn. Der findes kvalificerede tolke, som kan tolke til engelsk eller svensk, men disse tolke benyttes ikke fordi kravet er, at de skal tolke til dansk.
Det første interview i Udlændingestyrelsen optages ikke på bånd, og er der grundet tolkefejl uoverensstemmelser i den forklaring, som efterfølgende gives til Flygtningenævnet kan det ikke dobbelttjekkes. Ansøgeren kan få afslag på asyl på grund af manglende troværdighed hvis oversættelsen i de to instanser ikke er identisk.
Alternativet ønsker , at der skal stilles klare krav til tolkes kompetencer. Der skal være et offentligt udbud af uddannelsesforløb eller kurser som skal bestås før man må tolke. En anden tolk (end den der har tolket interviewet) skal læse udlændingestyrelsens resumé op for ansøgeren, og alle interviews skal optages på bånd.

1 Synes om