En human asylpolitik - Delforslag 5 - 'Forslag 2.3'

Forslag 2.3
Udlændingestyrelsen benytter sig af utidssvarende metoder til at fastslå en asylansøgers alder. Dette har afgørende betydning for udfaldet af om ansøgeren får asyl eller ej. Det betyder blandt andet at uledsagede mindreårige kan blive bedømt som voksne med fatale konsekvenser.
Bedømmelsen af , hvor asylansøgeren kommer fra er også utidssvarende. I begge tilfælde findes der i dag videnskabelige metoder til med stor sandsynlighed at fastsætte alder og oprindelsesland . Metoder, der kun sjældent bruges i Danmark men systematisk bruges i vores nabolande.
Alternativet vil arbejde for at Danmark i lighed med nabolandene anvender alle de til rådighed stående redskaber til at fastslå en asylansøgers alder og identitet.

1 Like