En hilsen til alle i lokalkredsen Skanderborg

Kære medlem i Alternativet Skanderborg

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en grøn Å gruppe i Skanderborg

Emner til møderne kan være alt på den grønne dagsorden. Biodiversitet, rent drikkevand, vindmøller, elbiler, klima osv. De, der deltager, sætter dagsordnen.

Vi holder et digitalmøde en gang om måneden. Det næste bliver den 28. maj klokken 16.00-17.30.

Du behøver ikke at deltage hver gang, og vi har ingen forventninger om, at du skal bidrage med noget bestemt.

Formålet med gruppen er til en start:

• At udvikle grøn kommunal politik ( evt. nationalt)

• At formulere forslag herom til budget og til byrådet

• At skrive læserbreve

• Stille spørgsmål til kommunen

• At følge dagsordnerne i miljø og teknik afdelingen i kommunen og finde budget forslag.

Vi er fire, der har afholdt et første startmøde, og vi har allerede sat nogle ting i gang:

• Læserbrev om biogas

• Spørgsmål til den kommunale adminstration om biogasanlæg og sprøjtning

• Forslag til byrådet om at sætte tilladelser til udvidelse af svinestalde på pause

• Undersøge mulighederne for at ændre regler for udvidelse af svinebrug på national basis.

• Opfordring til byrådet om at tage politisk stilling til kommunes planer for at leve op til Klimarådets anbefalinger og i denne forbindelse starte tiltag på de områder, som er relevante for Skanderborg Kommune

Hvis du vil være med i gruppen så skriv en mail tilbage eller ring eller sms til 27498924. Du vil så få et link til det næste møde.

De bedste Å hilsner fra

Søren Frandsen, tovholder for gruppen og

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem

Udpluk - Alternativet på byrådsmødet i April.

Alternativet støttede som de eneste ikke indstillingen fra økonomiudvalget om at nedsætte kvalitets standard for psykiatri og handicap. Vi har en psykiatri som gennem de sidste mange år er blevet skåret ind til benet og som jeg oplever ikke fungerer optimalt.

Vi sagde Ja til regnskabet, selv om vi hellere så mindre penge til anlæg og mere til drift. I Alternativet vil vi altid prioritere drift over anlæg. Varme hænder over mursten.

Kæmpe stort JA til udskiftning af elpærer og fremrykning af anlægs investeringer – som særligt var cykelstier og til tomgangsregulativ. Det er gode forslag, som alle gavner vores miljø og klima.

Vi sagde et lille ja til at sende boliger ved Banegårdspladsen i høring. Hvis den havde været til endelig beslutning i byrådssalen som den ser ud nu, havde vi stemt nej. Vi er i Alternativet generelt imod alle de ”for” høje bygninger der er mere eller mindre i gang i kommunen. Det er til gene for mange naboer og det er ofte grimt fordi det ikke passer ind i højden, med husene omkring.

Vi godkendte kvalitets rapporten på daginstitutionsområdet og anderkende at den er lavet involverende spændende og nytænkende måde. Det er dog tydeligt det er noget helt andet Å ønsker for vores daginstitutioner end jeg generelt oplever det øvrige byråd vil.

Generelt er rapporten gennemsyret af ord som, lære planer, læringsmiljøer, livs mestring i leg og læring, stærke dagtilbud og læring kvalitet i daginisttutonerer. I Alternativet syntes vi at børn skal have lov til i højere grad bare at være og at legen er et mål i sig selv. Vi har generelt for meget fokus på præstation i vores samfund og med et særligt fokus på leg og læring i daginstitutioner lægger vi et pres allerede i børnehaverne

I forhold til punktet om Coronakrisen sagde jeg, at jeg syntes politikerne skulle have været mere inde over end tilfældet har været. I andre kommuner har man eksempelvis haft 2 ugentlige møder med gruppe forpersoner fra partierne. Møder hvor politikerne også havde indflydelse. De få møder vi har haft har kun heddet og været orienteringsmøder. Til sidst roste jeg dog krise ledelsen og vores ansatte for deres store indsats. Det fortjener de.

Hav en dejlig dag - gør det til en grøn og socialretfærdig dag!