En hilsen fra Storkredsen

Hej
(English below)

Theresa har her til eftermiddag meddelt Storkredsen, at hun melder sig ud af Alternativet. Vi er ærgerlige over hele forløbet og at vi nu står uden et nordjysk medlem i folketinget. Theresa vil fortsat arbejde for det mandat hun har fået af vælgerne, og vi glæder os over at Theresa vil arbejde videre for sine mærkesager.

Vi forstår den frustration som hele forløbet har medført. Derfor vil vi gerne invitere til et medlemsmøde, hvor vi sammen kan dele vores tanker og snakke om, hvordan vi fortsætter det videre arbejde.

Vi mødes søndag den 8. oktober kl. 14:00 - 16:00 i Medborgerhuset i Aalborg, mødelokale 2
Adressen: Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Der er kaffe på kanden og mulighed for at købe sodavand og øl

De bedste hilsner
Storkredsbestyrelsen Nordjylland

Hello
This afternoon, Theresa has informed Storkreds Nordjylland that she is withdrawing from Alternativet. We are sorry about the whole process and that we are now without a member from North Jutland in the Danish Parliament. Theresa will continue to work for the mandate she has been given by the voters, and we are pleased that Theresa will continue to work for her key issues.

We understand the frustration that the whole process has caused. Therefore, we would like to invite you to a members’ meeting, where we can share our thoughts and talk about how we can continue the further work.

We meet on Sunday 8 October at 14:00 - 16:00 in Medborgerhuset in Aalborg, meeting room 2
The address: Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

There will be coffee and the possibility to buy soft drinks and beer.

Best regards
Storkredsbestyrelsen Nordjylland