En hilsen fra Storkreds København - April 2020

Kære Medlemmer i Storkreds København,

Vi savner jer. Vi savner at mødes med jer, sige hej, et kram og snakken om hvordan det går. Hvad blev der af vores årsmøde, mødet med vores nye politiske leder, valget af nye kandidater og ikke mindst den fortsatte udvikling af vores politiske visioner.

I sidste uge mødtes vi i Storkreds bestyrelsen. Selvfølgelig virtuelt via et videomøde, som så mange prøver i denne tid. Ny dato for årsmødet var på dagsordenen sammen med lidt økonomi og et par andre emner. Lidt tøvende var vi alle. Corona-situationen var for så vidt ikke på dagsordenen, men det var som om tavsheden fortalte de mange historier; om hvordan vi alle er påvirket og hvor forskelligt vi er påvirket. Nogle har ekstra travlt fordi de indgår i et beredskab. Nogle har mistet deres job eller er bekymret for økonomien. Nogle har pårørende som er lunge- eller hjertepatienter og for hvem smitte og flokimmunitet er forbundet med livsfare. For nogle er dette en unik kreativ pause mens det for andre er ved at stige til hovedet med ensomhed eller resignation til følge.

For os, som bestyrelse, var der en fornemmelse af, at det ’lukkede-ned-samfund’ var kommet som en velkommen pause efter et frustrerende hårdt forløb i Alternativet, hvor vi dag for dag måtte læse om medlemmer som har valgt at forlade vores parti. Herunder desværre også nogle af vores egne kandidater. Og at der selvfølgelig ikke derefter er kommet artikler om os, der har valgt at blive (blandt andet en komplet bestyrelse i storkredsen) eller om dem som har valgt at melde sig ind.

Og samtidig en gryende energi og lyst til at komme i gang igen. Det er tydeligt, at den omstyrtede økonomiske og samfundsmæssige orden, har kastet fornyet lys på vores politiske program. Nu er det ikke blot os, der taler om borgerløn. Nu er det ikke blot os, der forstår at reel demokratisk fornyelse er baseret på fællesskab og empati. Nu er det ikke blot os, der tror på, at vi sammen kan udvise ekstraordinær handlekraft på klimaets vegne.

Det nye Alternativet er, også på landsplan, gået i gang med at organisere os på nye spændende måder. Måder hvor der både sker en professionalisering og kompetencer vægtes. Samtidig med at bevægelsen genaktiveres. Helt konkret i en frivillighedsstrategi, der åbner for at vi alle kan gå derhen, hvor vi kan bidrage med mest – uden at være fedtet ind i alt for meget andet.

På job- og opgavebørser er der lige nu en række spændende frivillig-jobs, som vi vil opfordre dig til at søge. Der er simpelthen brug for alle gode kræfter. Så find det sted, hvor dine kompetencer især kan udfolde sig: https://alternativet.dk/vaer-med/job-opgaveborsen

Nå ja – og vores årsmøde. Vi har valgt at udsætte den beslutning til efter 10. maj. Den nuværende bestyrelse fortsætter som forretningsbestyrelse. Men samtidig inviterer vi de tre medlemmer ind i arbejdet, som havde sendt deres opstillingsgrundlag, indtil de kan vælges formelt. Også her er der nemlig brug for alle gode kræfter.

Vi oplever at det store Å i hÅb er ekstra stort lige nu.

Med venlig hilsen og forhåbentligt snarligt gensyn
Bestyrelsen