EN GRØN SKATTEPOLITIK - 2.0 Gennemsigtighed, sammenhæng og tillid

2.0 Gennemsigtighed, sammenhæng og tillid
Alternativet arbejder på alle områder for så megen gennemsigtighed som muligt - det gælder også på skatteområdet. Tilliden til skattesystemet skal styrkes og skatteregler udarbejdes så simpelt som muligt.

2.1 Sammenhæng mellem skat og formål
Kravet om gennemsigtighed skal også forstås som et krav om tydelig sammenhæng mellem den enkelte skat og det formål, den tjener. I dag findes der en lang række af afgifter, hvor det er vanskeligt at gennemskue de overordnede ønsker bag størrelsen på den enkelte afgift. Alternativet tror på, at meget af modviljen mod diverse skatteopkrævninger kan mindskes ved, at politikkerne er tydelige omkring, hvad hensigten med indkrævningen er.

Dette forslag og tilhørende delforslag vil blive behandlet på Politisk Forum d. 23. august 2015. Indtil da er ønsket og målet en offentlig debat her, hvor I skal være velkomne til at invitere jeres kredsmedlemmer, venner eller eksperter til at bidrage til en nuanceret debat.
Forslagene bliver ikke ændret inden Politisk Forum, men debatten kan være med til at kvalificere enkelte POFO-medlemmers beslutning om at stemme for eller imod et forslag og evt. danne grobund for kommende forslag/ændringsforslag.

1 Synes om

Skatteministeren Lauritsen vil have at retssikkerheden styrkes hos Skat, Alternativet bør deltage i det forslag, for det er vigtigt at skat giver borgerne ordentlig service uden mistækeliggørelse. Fokus skal være på de store fisk, som de internationale virksomheder og lad tvivlen komme de små til gode.

1 Synes om