EN GRØN SKATTEPOLITIK - 1.0 Et bæredygtigt skattesystem


(Mads Ringblom) #1

1.0 Et bæredygtigt skattesystem
Alternativets politiske vision er en bæredygtig omstilling af samfundet. En omstilling, der sigter mod en bedre fremtid for klimaet og miljøet, for borgernes trivsel og for økonomien. En omstilling, der skal sætte aftryk både nationalt, europæisk og globalt.
Alternativet ser skattepolitikken som et potentielt afgørende redskab i denne omstilling, hvis vi som samfund tør bruge de skattepolitiske redskaber med ønsket om at forbedre og udvikle.
Skattepolitikken er et yderst centralt område, da den har grundlæggende betydning for den danske stats økonomi og sikrer en omfordeling af samfundet ressourcer til fordel for sammenhængskraften, der er så karakteristisk for velfungerende velfærdssamfund.
Skattepolitikken, som vi kender i dag, er i høj grad et levn fra det industrielle samfund og bliver af mange opfattet som et mere eller mindre statisk politikområde, der er for teknisk og indviklet til, at det uden videre kan forandres. Det er en holdning, som forlænger levetiden for mange af de problemer, som det nuværende skattesystem skaber.
Derfor vil Alternativet sætte sine politiske visioner som pejlemærker for sine skattepolitiske udspil, i stedet for at lade de eksisterende rammer diktere vores politik. Alternativets skattepolitik vil derfor have til formål at skabe et samfund med sundere bundlinjer både miljø- og klimamæssigt, socialt og økonomisk.

Dette forslag og tilhørende delforslag vil blive behandlet på Politisk Forum d. 23. august 2015. Indtil da er ønsket og målet en offentlig debat her, hvor I skal være velkomne til at invitere jeres kredsmedlemmer, venner eller eksperter til at bidrage til en nuanceret debat.
Forslagene bliver ikke ændret inden Politisk Forum, men debatten kan være med til at kvalificere enkelte POFO-medlemmers beslutning om at stemme for eller imod et forslag og evt. danne grobund for kommende forslag/ændringsforslag.


(Tanja Schjellerup) #2
  • Der er for mig at se noget skriftligt galt i sætningen efter kommaet?