En bilfri søndag om året

ALTERNATIVET var de første der opfordrede til “En kødfri dag om ugen”. Klimakrisen er over os,
som er en væsentlig større trussel end Oliekrisen i 1973. Såfremt ALTERNATIVET skulle være de første der opfordrer til "En bilfri søndag om året - landsdækkende".- med de formål
at øge borgernes bevidsthed om deres forbrugsvaner
at tage klima og miljø ind i beslutningprocessen om forbrug
at sætte fokus på alternative transportformer
at øge antallet af eldrevne biler
at motivere politikerne til at tage klima og miljø langt mere alvorlig
at øge virksomhedernes interesse i miljøtilsigtede investeringer
hvad skal da indgå i planen for at skabe en stor tilslutning? Hvad er kriteriet for succes?

  • eksempler: dato 3. søndag i september - - foreløbig gældende 2019 - 2025 – foreninger der
    støtter op om ideen – eldrevne biler er undtaget – etc.
1 Synes om

Tjaaa jeg synes det er en god idé.
Men gælder det så også elbiler, hvis det er bilfri dag?
Men bilfrie dage motiverer ikke politikere.
Det er generelt et koncept der falder lidt til jorden, fordi det er svært at “vise” i dag køre 30 000 ikke bil, mens en klimastrejke bedre kan billedliggøres.

én bestemt dag som kunne være end god dag, som desværre bliver tidligere for hvert år, kunne være “Earth Overshoot day” sidste år var 1. August. Jeg selv mindes dagens groteske størrelse, og skaber opmærksomhed på dagen ved at faste…

El-biler er undtaget for BILFRI SØNDAG - omfattet er biler drevet med fossile brændstoffer.

Klimaet har højeste prioritet hos borgerne - og politikerne er nødt til øge deres fokus på den
negative indflydelse på trivsel, forårsaget af fossile brændstoffer. ( Klimatosser taber stemmer.)

En klimastrejke kan naturligvis være mere synlig, men en BILFRI SØNDAG kan synliggøres
ved kampagner - f. eks kunne skoleelever engageres til at påvirke " de voksne " i at lade bilen stå.
Hvor mange der har ladet bilen stå - vil en rundspørge foretaget af pressen afklare.

En god dag - er en dag sidst på måneden, hvor der er mindre trafik som følge af indkøb.

Det er vigtigt at fremhæve alle kan deltage selv om man ikke har en bil. Nægt at være passager -
benyt den offenlig transport - tag cyklen - påvirk andre til at lade bilen stå.

1 Synes om

Klimatosser - I mit foranstående svar anvendte jeg begrebet klimatosser. Det skal her forstås bogstaveligt, som personer der ikke tager klimakrisen seriøst - de blot afventer, det bliver billigere, etc.

Grunden til at jeg fremhæver det skyldes, at jeg i aftes på DR Aftenshow - uden for deres vinduer -
så aktiviteter med det store “Å” og bogstaverne KLIMATOSSER. Med andre ord ALTERNATIVET markedfører sig som klimatosser. Begrebet har desværre fået en anden betydning under valgkampen.

I dagbladet INFORMATION g.d. er der brugt tre spalter på Klimatosser - Landsbytosser. Heraf fremgår at man skal være meget varsom med at bruge ordet tosser i politiske sammenhænge og om de konsekvenser det kan medføre.

Efter min opfattelse er det for ALTERNATIVET i Jylland ikke fremmende at anvende ordet Klimatosser.

Nodding - Det er positivt, at du kender adskillige, der har flere bilfrie dage om måneden. Hvor kunne det være konstruktivt, såfremt disse mennesker var med til at motivere andre. Derfor kan jeg kun opfordre til at komme med input til, hvordan vi i fællesskab får en miljøvenlig adfærd til at sprede sig.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nogen form for tvang men et venligt skub - ( nodding ) - for at øge opmærksomheden på klimaets og miljøets indflydelse på trivsel.

Projektet er i den kreative fase - så alle ideer om hvordan og hvem der vil deltage i at gennemføre projektet står åbent. Umiddelbart ser jeg ikke ALTERNATIVET, som det bedste valg for at stå for gennemførelsen, men som en meget aktiv deltager.

Nodding er bare newspeek for tvang. Du giver udtryk for noget grimt i en pæn indpakning.:wink:

Bare til dem der vil vide mere, hedder begrebet “nudging” - og det er definitorisk i modsætning til tvang. Dog er der heller ikke tale om “venlige skub” - snarere om “usynlige skub”-

https://videnskab.dk/kultur-samfund/nudging-er-ikke-kaerlige-puf

I am nodding :smile:, og erkender fejlen. Det begreb som jeg havde til hensigt at bruge var nudging
Det “venlige skub” er ment som et ikke-fysisk skub. Iøvrigt findes der mange definitioner på nudging.

Et eksperiment med nudging kan generelt være med til at øge forståelsen. I vedhæftede link anvendes nudging for at fremme brugen af trappen - i stedet for rulletrappen.
The Fun Theory 1 – Piano Staircase Initiative | Volkswagen - YouTube

Hvem har mod på, at være med til at eksperimentere med nudging - som motivation til en
BILFRI SØNDAG ?

NB. Måske skulle vi gøre brug af nudging til at få tabte vælgere tilbage til ALTERNATIVET.

@Purhoej: Dit piano-trappe-eksempel er med i den artikel jeg linker til - som et eksempel på noget der IKKE er nudging. Der er selvfølgelig forskellige definitioner af alting, det gør ikke at vi ikke skal prøve at nå en konsensus om hvordan vi bruger ordene.

“Nudging” har en rimelig veletableret betydning indenfor samfundsvidenskaben - her gengivet fra Thaler og Sunstein via Wikipedia:

“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives.”

“Problemet” i piano-trappe-eksemplet er at man netop belønner folk.

Bemærk: Hvorvidt det du foreslår er “nudging” er selvfølgelig uden betydning for om det er en god ide.