Én bevægelse, flere partier?

Kunne man forestille sig at Den alternative bevægelse kunne føde (og holde til) mere end ét parti?
Andre værdibaserede bevægelser; fagbevægelsen, andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, spejderbevægelsen osv. er ikke bundet op på ét moderparti.
Der er også mange af de eksisterende partier der begynder at forstå og kunne rumme folk fra klimabevægelsen.

Tankeksperiment:
• Den store del af Den alternative bevægelses “bagland” som i høj grad har givet sin støtte til Josephine fortsætter og samler sig i partiet “Alternativet”. Det kendte, eksisterende og opstillingsberettigede parti, med samme navn, og som fokuserer på at skabe grøn omstilling ad politisk vej i forhandlingslokalerne og som er organisatorisk stærkt og kan skabe kompromiser og indgå i forlig med de andre partier.

• Et nyt parti: Klimabevægelsens svar på Enhedslisten. Et protestparti, som er principfaste og mere idealistiske. Måske endda med 0-udledning eller klimapositivt CO2-regnskab (ikke bare klima-neutralt) som 2030-mål. Og som får partiet Alternativet til at virke mindre ekstremt og mere moderat/folkeligt.
Skabt af eksisterende folketingspolitikere og andre fra Den alternative bevægelse som mener at det går alt for langsomt og at Danmarks skal indtage en meget mere aggresiv rolle som grønt foregangsland i verden, og at Danmark og debatten har brug for friere, mere progressive stemmer end Alternativet kan tillade sig som konstruktivt klimaparti. Arbejdstitel for partiet: Klimax (og enten som liste “X” eller liste “Æ”).
.