En bÆredygtig og socialt balanceret legalisering af cannabis


(Mads Ringblom) #1

EN BÆREDYGTIG OG SOCIALT BALANCERET LEGALISERING AF CANNABIS

1.0 Ulemper ved forbud mod cannabis
Danmark har i over halvtreds år forbudt cannabis. På trods af forbuddet er cannabis let tilgængeligt på det sorte marked. Et marked der finansierer organiseret kriminalitet, og er så lukrativt, at kampene om det medfører opgør i bandemiljøet, vold og social uro. Hertil kommer, at politiet bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at håndhæve lovgivningen på området. Vi mener ikke, at fordelene ved et forbud mod cannabis opvejer ulemperne. Der er intet, der tyder på, at et forbud skaber et mindsket forbrug af cannabis i befolkningen.

1.1 Virkeligheden kalder på en legaliseringsreform
En af Alternativets grundværdier er mod. Mod til at se på alternativer, når virkeligheden kalder på nye løsninger. Vi ønsker derfor en bæredygtig og socialt balanceret legaliseringsreform.

1.2 Mere oplysning og hjælp
Legalisering og liberalisering skal gå hånd i hånd med øget oplysning om cannabis’ potentielle skadelige virkninger, samt hjælpe- og behandlingsprogrammer til misbrugere af cannabis.


(Ane Liebing Grøngaard) #2

Hej Mads :slight_smile: Er dette forslaget i sin fulde længde? Hvad med den der formular, man skulle udfylde med for og imod og hvad mener de andre partier osv. ?

Kh Ane


(Erling Arne Vetterstein) #3

Jeg er meget enig i oplægget, ikke mindst punkt 1.2 om oplysning og hjælp, da det indebærer at samfundet tager et medansvar, når det giver frihed til at gå i hundene. For mig må det gerne være det første skridt til at legalisere andre illegale stoffer, som det koster samfundet på mange planer at bekæmpe og bruge de ressourcer på oplysning og hjælp. Andre værdier i Alternativet er frihed og værdighed og jeg synes også de bliver imødekommet ved at mennesker får et større ansvar for eget liv, men med et samfund der kan og vil hjælpe hvis denne frihed giver nogen mennesker udfordringer de har svært ved at overkomme alene.


(Vivi Bech) #4

Kære Ane Liebing Grøngaard

Det var den 28. april i år, at der var POLA om cannabis i Danmark.

Den 7. juni 2015, altså før valgetden 18. juni, lød det derfor sådan her:

"Et andet af Alternativets forslag lyder på fri cannabis. Her understregede Niko Grünfeld, at der i første omgang var tale om medicinsk cannabis.

  • Vi har ikke helt taget stilling til, om der skal være fri cannabis endnu".

Fra http://politik.tv2.dk/valg2015/2015-06-07-alternativet-i-krydsild-vi-har-ingen-krav-vi-kommer-med-oensker

De ting du efterlyser foregik formodentligt ved POLA om cannabis i Danmark ultimo april, men du kan jo altid selv tjekke de øvriges partiers holdninger til cannabis. …

På Facebook-siden for den omtalte event skrev Rune El Jørgensen den 3. august kl. 20:02: ·

"Kære alle! Så er der (endelig) en update på vores forslag om legalisering af cannabis i Danmark. D 23/8 bliver vores forslag et af dem der skal behandles i politisk forum (hurra!) jeg vil dog blot informere om at forslaget er blevet ‘kogt en smule ned’ til dette:

CANNABIS
EN BÆREDYGTIG OG SOCIALT BALANCERET LEGALISERING AF CANNABIS

1.0 Ulemper ved forbud mod cannabis
Danmark har i over halvtreds år forbudt cannabis. På trods af forbuddet er cannabis let tilgængeligt på det sorte marked. Et marked der finansierer organiseret kriminalitet, og er så lukrativt, at kampene om det medfører opgør i bandemiljøet, vold og social uro. Hertil kommer, at politiet bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at håndhæve lovgivningen på området. Vi mener ikke, at fordelene ved et forbud mod cannabis opvejer ulemperne. Der er intet, der tyder på, at et forbud skaber et mindsket forbrug af cannabis i befolkningen.

1.1 Virkeligheden kalder på en legaliseringsreform
En af Alternativets grundværdier er mod. Mod til at se på alternativer, når virkeligheden kalder på nye løsninger. Vi ønsker derfor en bæredygtig og socialt balanceret legaliseringsreform.

1.2 Mere oplysning og hjælp
Legalisering og liberalisering skal gå hånd i hånd med øget oplysning om cannabis’ potentielle skadelige virkninger, samt hjælpe- og behandlingsprogrammer til misbrugere af cannabis".

Fra https://www.facebook.com/events/1380554482265314/


(Ane Liebing Grøngaard) #5

Kære Vibeke. Tusind tak for uddybning. Det vil jeg kigge nærmere på. Det jeg henviser til, er den formular man skal udfylde for indsendelse af forslag til politisk forum, hvor der er argumenter for og imod mm. Det var dette, jeg gerne ville se :slight_smile: Kh


(Rune Lundgaard Jørgensen) #6

Hej ane. Ved ikke hvorfor jeg ikke kan sætte det oprindelige forslag ind her, så sender det til dig på Facebook. Du må meget gerne poste det herinde hvis du kan. Jeg får en fejlbesked om at nye medlemmer kun kan svare 2 medlemmer og indsætte 2 links (?!) til trods for at jeg kun svarer dig, og ingen links indsætter… :S


(Ane Liebing Grøngaard) #7

Hej alle. Jeg prøver at poste det oprindelige forslag her nu til alles læsning:

SKABELON FOR INDSENDELSE AF

FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM

Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets politik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum.

Vær opmærksom på, at skabelonen kan ændre sig. Du kan altid downloade den nyeste skabelon påhttp://alternativet.dk/pola/"> http://alternativet.dk/pola/ under fanebladet ’Dokumenter’.

TITEL PÅ FORSLAGET

En grøn, bæredygtig og socialt ansvarlig cannabispolitik

TYPE AF FORSLAG

Hvilket politisk ordførerskab er forslaget rettet mod, nævn evt. flere hvis forslaget går på tværs af områder.

Retspolitisk ordfører
Ordfører for socialpolitik, mønsterbrydning
Ligeværdigheds - og boligordfører

Ligeværdighed ifht. aftabuisering
Iværksætteri, erhvervs og handelsordfører, samt kunst og kultur

Nye forretningsmuligheder
Natur, miljø, udvikling af landdistrikter, landbrugs og ressourceordfører

Dyrkning af dansk hamp

BESKRIVELSE (den tekst, der skal stå i partiprogrammet)

Vær opmærksom på, at det er en god idé at stræbe efter en beskrivelse, der passer i tone og abstraktionsniveau med resten af partiprogrammet. Tag et kig påhttp://alternativet.dk/politik/"> http://alternativet.dk/politik/ for inspiration. Max. 2000 tegn inkl. mellemrum – har du flere forslag så indsend dem på flere skabeloner, så det Politiske Forum kan tage stilling til dem separat.

Danmark har i over halvtreds år forbudt hamp og cannabis. En plante der har været dyrket og brugt som råvare, til nydelse og til medicin, På trods af forbud og håndhævelsen af det, er importeret cannabis og hash stadig let tilgængeligt og holder en konstant pris på det sorte marked.

Et marked der finansierer organiseret kriminalitet, og et marked der er så lukrativt at kampene om det, medfører gadekrig og tabte menneskeliv.

Alternativets grundværdi er mod. Mod til at se på alternativer når der skal nye løsninger til. Alternativet ønsker derfor en grøn, bæredygtig og socialt balanceret legaliseringsreform.

1.1
Alternativet arbejder for en legalisering og liberalisering af markedet for dansk økologisk cannabis og hash.

1.2

Alternativet arbejder for en liberalisering, så enhver kan åbne en cannabisbutik, under forudsætning af, at der opnås næringsbrev til denne, og at enhver kan slå sig ned som landmand for at dyrke lokal, økologisk cannabis.

1.3

Alternativet anerkender, at indtagelse af cannabis i visse tilfælde kan føre til et misbrug. Legalisering og liberalisering skal derfor gå hånd i hånd med øget oplysning om cannabis potentielle skadelige virkninger, og indehavere af cannabisbutikker skal uddannes i disse som en forudsætning for næringsbrev. Information og oplysning skal gives videre til kunderne.

1.4.

Alternativet ønsker at der startes en dansk produktion af økologisk cannabis, og der sideløbende med dette udarbejdes krav til kvalitet og mærkning. En sådan produktion vil give et løft i landdistrikterne og skabe bæredygtige arbejdspladser…

1.5.
Alternativet arbejder for, at det skal være lovligt at dyrke økologisk cannabis til eget forbrug, både rekreationelt og medicinsk. Således at man ikke må sælge af sin egenproduktion, medmindre at man har en tilladelse.

1.6
Alternativet ønsker, at der indsamles data for at fastslå grænseværdier for bilkørsel efter indtagelse af cannabis

Faktaboks: Henrik Rindom har på Polab oplyst at han står for et forsøg i tolerancegrænser. Derudover har folketingets retsudvalg i betænkning af 30 april. 2015, pålagt regeringen at igangsætte en undersøgelse af grænseværdier.

http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b14/bilag/5/1526532/index.htm">http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b14/bilag/5/1526532/index.htm

1.7
Alternativet arbejder for nedsættelse af udvalg der kan give et videnskabeligt bud på en mindstealder for indtagelse af cannabis.

1.8
Alternativet ønsker at en del af indtægterne fra salget øremærkes til oplysning, hjælpe og exit-programmer til misbrugere af cannabis og andre rusmidler.

BAGGRUND

Hvad er baggrunden for forslaget? En særlig problemstilling/personlig erfaring/en ny teknologisk mulighed/en uretfærdighed etc.

Max. 2000 tegn inkl. mellemrum.

Danmark har i over halvtreds år ført en forbudspolitik, der har finansieret organiseret kriminalitet, og kriminaliseret en meget stor del af den danske befolkning. Samtidig bliver brugere af cannabis udsat for en uhensigtsmæssigt stigmatisering. Cannabis findes i alle sociale samfundslag, og der findes langt flere velfungerende brugere end misbrugere i Danmark.

Vi ønsker at dette økonomiske marked kommer hele Danmark til gode på en positiv måde, blandt andet ved opstart af en økologisk produktion.

I udlandet viser erfaringer at information og legalisering, er langt mere hensigtsmæssigt end forbud og nul-tolerance.

Samtidig viser erfaringerne fra udlandet, at mængden af siderelateret kriminalitet daler, som resultat af en legalisering.

En igangsættelse af en lokal økologisk produktion, vil skabe større biodiversitet i landbruget, og kan skabe arbejdspladser i tusindevis.

ANDRE POLITISKE TILTAG

Hvilke andre politiske tiltag forsøger at løse samme problem, hvis nogen?

Narkolovgivningen, dog med det omvendte rationale at forbud afskrækker fra forbrug.
Færdselslovgivningen bruges indirekte jvf. “nultolerance” for THC i blodet (Ikke videnskabeligt funderet bagatelgrænse).

INTERESSENTER

Hvilke vigtige interessenter (mennesker eller grupper med særlig viden/erfaring som forslaget har betydning for) findes der, og hvordan er interessenter blevet inddraget i udformningen af forslaget?

Henrik Rindom
Tidl. Politibetjent Dan Bjerregaard

-Har begge deltaget i vores Polab d 28/4-2015

ANDRE PARTIERS HOLDNING

Hvad mener de andre politiske partier på netop dette område?

Enhedslisten: For
SF: Uafklaret

Socialdemokraterne: Imod
Nationalpartiet:Ved ikke
Radikale Venstre: Imod.
Venstre: Imod
Konservative: Imod
Liberal Alliance: For
Dansk Folkeparti:Imod

ARGUMENTATION

Hvilke argumenter er der for forslaget? Skriv gerne om nogle af argumenterne særligt fremføres af specifikke grupper (fx interesseorganisationer, erhvervslivet, en given samfundsgruppe, etc.).

Grøn og økologisk produktion.

Bæredygtig vækst på landsplan.

Penge i statskassen.

Frigørelse af politiets ressourcer.

Fjerner det finansielle grundlag for kriminelle miljøer.

God kvalitet og forbrugerbeskyttelse.

Afkriminalisering af en stor del af Danmarks befolkning.

Nemmere at nå misbrugere med flere midler.

Cannabiskøbere skal ikke opsøge kriminelle miljøer for at skaffe til deres weekend joint. Dermed bekæmpes rekruttering til det kriminelle miljø.Også adgang til hård narko og våben forsvinder hvis cannabis forhandles legalt med ansvarlige mennesker der står klar med info, vejledning og hjælp.

Mange nye arbejdspladser og skatteindtægter.

Reduktion af skadevirkninger (Harm Reduction)

Forbudet er en barriere for forskning.

Positive erfaringer fra udlandet.

Syge er syge, ikke kriminelle, og folk kan behandle sig selv ved hjælp af hjemmedyrket cannabis.

Politikere skal ikke bestemme om man skal nyde cannabis. Cannabis er langt mindre skadelig end det mest gængse rusmiddel alkohol. Alkohol er verdens mest skadelige rusmiddel og alene i DK dør 7500 årligt af at drikke alkohol.

Visse politifolk har i årtier sagt at deres indsats mod cannabis ingen virkning har.

Danmarks førende misbrugseksperter har sagt legaliser cannabis i 30 år, og det er på tide, at vi lytter.

MODSTAND

Hvem kunne forestilles at have modstand imod forslaget (fx interesse-organisationer, erhvervslivet, en given samfundsgruppe, etc.) og hvorfor?

Forældre / Pårørende til personer med Cannabis relaterede misbrugsproblemer - Vil oftest anlægge en forståelig følelsesmæssigt funderet modstand.

Politiet: Der er eksempler på politifolk der offentligt har talt for legalisering såvel som fortsat kriminalisering. Det må forventes at mennesker der har været involveret i bekæmpelse af Cannabis salg vil se det som et nederlag hvis der sker en legalisering.

Psykiatrien: Merete Nordentoft har bl.a. talt imod legalisering i debat med Henrik Rindom.(Ref: http://www.radio24syv.dk/programmer/potcast/10050886/potcast-uge-28-2014/)

En række politikere der i mange år har kæmpet for fortsat kriminalisering, må forventes at yde en betragtelig modstand, herunder brug af ikke-videnskabeligt funderede retoriske kneb og særligt glidebaneargumentet.

Nogle frygter en stigning i antallet af misbrugere.

Nogle anser legalisering som symptombehandling på et forkert samfund, hvor folk har behov for rusmidler.

Medicinalindustrien kan føle sig truet på deres marked, hvis folk kan kurere sig selv ved hjælp af hjemmedyrket cannabis.

UDFORDRINGER

Hvilke udfordringer kunne opstå i realiseringen af forslaget (fx politisk spin, mediesager, lobbyister, EU-lovgivning etc.)?

Modstand fra nabolande der ønsker at forhindre deres borgere i at benytte Cannabis.

Danmark er forpligtiget til forbud i forhold til international ret, men traktaten kan opsiges med et halvt års varsel, hvis det gøres inden 30. juni, jf. artikel 46 i enkeltkonventionen.

DISKUSSIONSFORA

Hvorhenne er dette forslag blevet diskuteret, og ca. hvor mange borgere har været involveret i diskussionen?

Politisk Laboratorium i Kattesundet 12, d 28/4-15.

Ca 15 personer.

FORSLAGSSTILLER

Navn og mailadresse på den primære forslagsstiller.

Kontaktoplysninger bruges til at sende tilbagemeldinger vedrørende forslaget.

Rune Lundgaard Jørgensen

mail: rune.lundgaard@alternativet.dk">rune.lundgaard@alternativet.dk

telefon: 51969666

FORSLAGSSTØTTER

Navn og mailadresse på de 10 medlemmer der støtter forslaget.

Jan Kristoffersen : jan.kristoffersen@alternativet.dk">jan.kristoffersen@alternativet.dk

Jacob Fuglsang : jacob.fuglsang@gmail.com">jacob.fuglsang@gmail.com

Sophus H. Nedergaard: Sophkok@hotmail.com">Sophkok@hotmail.com

Mikkel Congo Christensen : congojohndk@gmail.com

Noah Reinert Sturis : nsturis@gmail.com

Anders Stjernholm : anders.stjernholm@alternativet.dk

Bjarke Charlie Serritslev : Bjarke.charlie@alternativet.dk">Bjarke.charlie@alternativet.dk

Anders Agersnap: anders_agersnap@hotmail.com

Michael T Løvendahl Johansen : lovendahl82@gmail.com">lovendahl82@gmail.com

Jon Skjerning-Rasmussen : jsr@alternativet.dk">jsr@alternativet.dk

Marianne Højgaard Jensen : Mhdesign68@gmail.com


(Jørgen Valentin) #8

I tusinder af år har cannabishamp spillet en afgørende rolle i vores tilværelse, og det er kun i de sidste årtier, at det har været ulovligt at dyrke og bruge i visse dele af verden. I virkeligheden har der aldrig været en fornuftig grund til, at denne plante er blevet forbudt. Men cannabishamp udgør åbenbart en stor trussel for mange magtfulde pengeinteresser. Men eftersom cannabishamp aldrig tidligere har udgjort en trussel for menneskeheden, burde den aldrig have været ulovliggjort. Men magthaverne har for vane at få deres vilje gennem massive propagandakampagner, og pludselig blev hamp til marijuana, og befolkningen fik at vide, at det var det farligste og mest dødelige narkotika i verden.

I dag ved vi godt, at det hele byggede på en løgn, som blev os påtvunget af myndighederne på den tid og deres venner blandt magthaverne. Marijuana er ikke et narkotikum, det er en plante – cannabishampplanten for at være præcis – og den er tilfældigvis en af naturens største gaver til menneskeheden. Af denne plante kan man fremstille over 50.000 forskellige produkter, som vi anvender i vores dagligdag, og som vil kunne producere på en miljøvenlig og bæredygtig måde, hvis man laver dem af hamp i stedet. Alt hvad vi idag bruger olie til, som fx plastik, brændstof til biler osv. vil også kunne laves af hamp blot uden skadevirkninger på planeten.

Cannabis hamp vil kunne kunne bidrage til at dække en stor del af vores energibehov. På en mark med 3.600 m2 hamp vil man kunne udvinde næsten 7.000 liter Ethanol, som enhver må indrømme er en hel del brændstof for så lille et dyrkningsområde. Men lad os se på hvordan Cannabis kan anvendes til fødevarer. I dag dør over 20.000 mennesker, heraf overvejende børn, af fejlernæring om dagen. Eftersom der er så stor næringsværdi i hamp frø, og der er så rigelige mængder af dem, ville man kunne bekæmpe sult problemer, ved at dyrke hamp i stor målesok. Den del af planten som ikke kan bruges til fødevarer, vil i stedet kunne anvendes til at producere papir, tekstiler, byggematerialer, brændstof mm. Dette ville skabe arbejdspladser i landbrugssektoren, og i relaterede industrisektorer, hvilket ville kunne nedbringe arbejdsløsheden drastisk.

For at redde vores planet fra at lide yderligere skade, bør eksisterende miljøskadelige industrier snarest omstilles til miljøvenlige hamp baserede produktionsformer. Denne omvæltning af samfundet behøver ikke at blive voldelig, hvis vi bruger vores sunde fornuft, og logiske sans, kan jeg ikke se hvorfor vi ikke skulle kunne lave en blød overgang til en ny og bedre måde at leve på. Med alle de teknologiske landvindinger vi har gjort kan det måske virke underligt på nogen at vi skal gå tilbage til at lade en plante være vores redning. Men når man tager i betragtning hvor megen skade magthaverne har forvoldt os med deres insisteren på at bruge fossile brændstoffer og atomkraft, hvor skal vi ellers vende os hen for at finde en rationel løsning på problemerne. Cannabis kan redde os, og når vi endelig når til det punkt, hvor vi ikke længere tror at cannabis er fjenden, er det præcis hvad den vil gøre. Nogle gange når vi gør fremskridt, er det nødvendigt at vi tager et par skridt tilbage igen for at finde en mere fornuftig og bæredygtig måde at gøre tingene på. Cannabis er er vores chance for en anden fremtid,


(Troels Christian Jakobsen) #9

en uheldig formulering – kan mistforstås i kontekst som at vi ønsker at give misbrugere flere stoffer.

Alt. formulering: Misbrugere kan nemmere informeres og tlbydes behandling.


(Klaus Terman) #10

Har forslaget været til behandling og hvor vil man kunne læse/høre resultatet?


(Steen) #11

Ja, forslaget har været til behandling i Politisk Forum, og der kommer en officiel udmelding om det på et tidspunkt, men jeg kan nu sige, at det blev vedtaget at ændre på væsentlige formuleringer i forslaget, så det kan ikke siges at være vedtaget med ovenstående ordlyd. Der skal derfor gøres et arbejde med at formulere den endelige version.