Ekstraordinært opstillingsmøde d. 3/5-2023 kl.19.30 - 21.30

Kære Å’er i Storkreds Østjylland.

Da vi mangler kandidater til Europa Parlamentsvalg i perioden 6. - 9. juni 2024 og en suppleant til Hovedbestyrelsen her og nu, blev det på bestyrelsesmødet d. 2/3-2023 besluttet, at indkalde til et ekstraordinært opstillingsmøde d. 3/5-2023 kl.19.30 - 21.30.

Frist for indsendelse af kandidatgrundlag til EP er d.05/04-2023.

Frist for indsendelse af suppleant grundlag, er også 05/04-2023.

På opstillingsmødet d. 16/3-2023, var det oprindeligt også planlagt, at vi også skulle finde en spidskandidat for Storkreds Østjylland. I indkaldelsen til mødet, var det ikke blevet kommunikeret særligt tydeligt, og den eneste der havde indsendt spidskandidat grundlag, var vores FT medlem, Torsten Gejl.

På mødet blev der fremført argumenter både for og imod, at vi vælger en spidskandidat. Referat af mødet er her.

Derfor blev et eventuelt valg af en spidskandidat udskudt til dette ekstraordinære opstillingsmøde. På mødet vil vi derfor starte med følgende:

1.) Først drøfter vi om vi skal have en spidskandidat. Herefter stemmer vi om det.

2.) I fald der er flertal for, at vi skal have en spidskandidat, vil kandidaterne blive bedt om at præsentere sig selv, hvorefter vi stemmer om hvem det skal være.

Den endelige dagsorden til mødet, med link til zoom, vil blive udsendt senest d. 19/4-23.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Link til referatet her: https://dialog.alternativet.dk/t/referat-af-ekstraordinaert-arsmode-og-opstillingsmode-16-03-2023-storkreds-ostjylland/14678/1