Ekstraordinært nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære medlemmer

Da der sker en del i øjeblikket, har vi besluttet at udsende et ekstra nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen. Først en kort status fra møderne lørdag og til sidst en orientering om beslutningen om at sammentænke Christiansborgsekretariatet og Landssekretariatet til ét fælles sekretariat.

Medlemsdag, POFO-møde og Landsmøde i Alternativets Unge

Medlemsdagen lørdag i Middelfart var arrangeret af organisationsudviklingsudvalget med stor hjælp fra Landssekretariatet. Efter korte indledninger og opdateringer fra POFO og en hilsen fra Alternativets Unge, holdt Uffe Elbæk en tale. Uffe reflekterede bl.a. over den gennemførte evaluering af valgkampen og trak linjerne op fra ‘Å-stedet’ til de i august besluttede politiske sigtepunkter. Her understregede Uffe det fortsatte store behov for Alternativet i dansk politik. Vi er nødvendige for at tilføre nye tanker og løsninger. Se Uffes slides her.

Herefter blev der arbejdet i 17 forskellige workshops fordelt på 8 kurser om formiddagen og 9 workshops om udvikling om eftermiddagen. Det var fantastisk at opleve den summen af aktivitet der blev lagt for dagen i både workshops og plenum. Med den entusiasme og energi folk kom med, tyder meget på at udvalget får meget værdifuldt materiale at bygge videre på.

Møde i Politisk Forum

Politisk Forum har de seneste måneder arbejdet på at sætte den kommende politiske retning for hele Alternativet.Det har betydet at Politisk Forum er godt fyldt med energi, gejst og debatlyst. For at sikre en sammenhæng mellem POFOs arbejde og organisationsudviklingen, holdt POFO møde samme sted om formiddagen for at arbejde videre med at gøre de politiske sigtepunkter til politiske strategier. Her blev de politiske sigtepunkter fra august drøftet og diskuteret igen med henblik på en udmøntning af en egentlig overordnet politiske strategi til januar. Ét er sikkert: Sigtepunkterne har vitaliseret den politiske samtale, som Politisk Forum virkelig har gejst på at tage.

Dagen sluttede med en sang og hyggeligt samvær under oprydningen. Tak for en berigende dag, hvor vi mærkede hinanden og energien i at være ‘rykket sammen i bussen’.

Landsmøde i Alternativets Unge (ÅU)

ÅU holdt Landsmøde i Fredericia. Ca. 50 unge var mødt op for at give det organisatoriske og politiske fundament i ÅU en forstærkning - og naturligvis for at feste sammen som det hører sig til. Mødet blev afholdt i Fredericia, hvilket betød at der dagen igennem var repræsentation fra ÅU på medlemsdagen i Middelfart. Det var tydeligt, at der var mere bro - end Lillebæltsbroen - mellem Å og ÅU den dag.

Alternativets organisation styrker samarbejdet

Efter flere års løbende diskussion og efter grundige overvejelser har Alternativets hovedbestyrelse besluttet at sammenlægge Alternativets landssekretariat med partiets politiske sekretariat på Christiansborg, så Alternativet fremadrettet kun har ét sekretariat.

Det sker ud fra ambitionen om at styrke samarbejdet mellem vores bevægelse og det parlamentariske arbejde yderligere. Eksempelvis SF og Radikale har allerede kun et sekretariat og det har Alternativet ladet sig inspirere af. Status for lokalerne i Åbenrå i København vil blive meldt ud, når det er faldet på plads.

I forbindelse med samtænkningen har de to sekretariatsledere Lykke Jensen og Esben Sloth valgt at stoppe i Alternativet. Vi vil i lighed med daglig politisk ledelse på Christiansborg også fra Hovedbestyrelsens side gerne takke Lykke og Esben for deres store indsats for Alternativet og for deres indsats for at skabe et grønnere og mere socialt retfærdigt Danmark. Vi ønsker dem alt det bedste fremadrettet.

De to sekretariatslederstillinger nedlægges, og vi opretter en ny stilling som skal varetage ledelsen af det nye samlede sekretariat. Stillingen som sekretariatsleder for det fælles sekretariat vil blive slået op snarest og ventes besat i begyndelsen af det nye år.

Grønne hilsner,
Alternativets HovedbestyrelseHvad sker? Følg med i kalenderen og under Aktuelt på AlleOs, klik her.
Hovedbestyrelsen - Råd og udvalg, klik her.
Hovedbestyrelsen - Mødekalender og referater, klik her.

----------

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

1 Synes om

Tak for nyhedsbrevet, selvom det gør mig trist.
Er vi blevet et helt almindeligt parti? Hvor er bevægelsen
Hvad er det for en bevægelse, der bliver styrket på denne måde?

Alternativet mangler fokus uden for Christiansborg:

Alternativets næste test og mulighed er Kommunalvalget om 2 år.
Det handler om at mobilisere medlemsskaren bredt frem mod KV-21.
Det handler om at prioritere tiltag, der kan sikre vidensdeling og samskabelse frem mod KV-21.
Det handler om at bygge på erfaringer fra KV-17, der aldrig blev evalueret. Hvad lykkedes og hvorfor?

Tre forslag til Hovedbestyrelsen:

  • Nedsæt et udvalg under HB med deltagelse fra Lokalforeninger og med den rette IT-ekspertise
  • Få en rejsende sekretær ud i landet, ud og mødes med lokalforeningerne, storkreds for storkreds, 1-2 om måneden.
  • Lav et halvårsmøde/medlemsmøde nov. 2020 om KV-21, hvor man bl.a. synliggør de mange forslag, der kom frem lokalt i 2017.
2 Synes om

Årsag og virkning kan være svær at afkode mens det sker - der skal gerne lidt tid og luft imellem, før man kan være nogenlunde sikker på hvad der er hvad. Derimod kan vi jo godt se hvad der sker. Der er en afmatning! Det er som sagt ikke sikkert vi kan afkode det her og nu, men vi kan godt holde øje med nogle ting, om de kunne være årsag. At der ligge et skifte lige nu, hvor progressiv opsøgende tænkning bliver holdt lidt tilbage, fordi der nu bliver brugt kræfter på at udpege sigtepunkter og udforme strategier, og det varer nok ikke længe før nogen begynder at tale om fokuspunkter og kærneopgaver. Det lægger ting på skinner og lukker af for nogle af alle de muligheder for tanker og ideer der kunne være. Det er, i min optik, vigtigt at der samtidig med ‘de gamle’ nu går videre og måske synes de er færdige med at afsøge alle kroge af deres fantasi og progressivitet og nu gerne vil udpege en retning, at der også bliver startet en ny platform op, hvor der bliver fastholdt en åben mark, hvor alt kan siges og undersøges - ellers lukker vi partiet inde i sin egen skal, og risikerer at blive et ‘almindeligt parti’ som Jørgen siger her. Vi skal være et parti - og vi skal være i bevægelse. Det er der lidt ‘at blæse med mel i munden’ over, men vi skal sikre at begge ting kan foregå side om side.
Der ER et behov for konkret politik som vi kan tage med ud og sige i politiske debatter, men der også et behov for at nye medlemmer ikke kommer til en færdig og lukket politik som sætter en begrænsende dagsorden. At partiets medvind og kræfter er ebbet lidt ud kan vi godt mærke ‘herude i landdistrikterne’ og det mærkes nok særligt tydeligt netop her.
Jeg tænker, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gå alt for meget med på den etablerede politiske dagsorden, så vi hele tiden sikrer vi opsøger vores egen Alternative tænkning og sikrer at det mod og den ‘tænken ud af boksen’ som vi gerne vil stå for ikke går til i forsøget på ‘at være et rigtigt parti’. Vi skal fx kunne svare på debatten om glyfosat, at vi ikke er med på nogen regulering eller beskatning af det - det er simpelthen ulovligt at bruge i Alternativets verden - og derefter sige noget om hvad Alternativet ellers står for, eller at vi ikke vil diskutere reguleringer af finansmarkedet - det skal laves om, og hvad vi så evt har tænkt os - eller hvad man kunne tænke sig - i den forbindelse.