Ekstraordinært nyhedsbrev februar 2017

Ekstraordinært nyhedsbrev februar 2017

Kære medlemmer
Da der er nogle vigtige informationer, der ikke kom med i sidste nyhedsbrev, får I her et i tillæg.

10.maj afholder Alternativet Aarhus et supplerende opstillingsmøde med henblik på at finde de sidste kandidater til Kommunalvalget.

De allerede valgte er – i alfabetisk orden:
Marie Ambrosius, marie@ambrosius.dk, 40 62 45 07
Henrik Hjortshøj, hjortshoejjacobsen@gmail.com, 22 96 29 27
Sander Jensen, sander.jensen@alternativet.dk, 30 28 84 42
Thor Clasen Jonasen, jonasen1@gmail.com, 31 66 12 21
Hosein Mirshahi, hosein_mirshahi@yahoo.dk, 53 53 63 06
Hans Christian Molbech, hcmolbech@alternativet.dk, 60 60 90 96
Jan Birch Sørensen, janbirch319@gmail.com, 30 48 56 02

Kommende datoer for Åbent møde er:
D. 28. februar kl. 17 - 19
D. 13. marts kl. 19 - 21
D. 3. april kl. 19 - 21
Alle møderne afholdes i Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

OBS: Årsmødet for Alternativet Aarhus afholdes d. 29. marts kl. 19 - 22, Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg (og altså ikke d. 28. marts som annonceret i sidste nyhedsbrev)

Mvh. Bestyrelsen

Som inspiration får I her afslutningsvis også lige en godbid til at tænke lidt over, nemlig Poul Burians tale fra opstillingsmødet d. 4. februar.

Å – politik for Aarhus land og by
Gregory Bateson, engelsk zoolog og socialantropolog, systemiker har nogle vigtige grundsætninger, som er vigtig for al kommunikation mellem mennesker. Disse grundsætninger kan man som Alternativets byrådskandidat se nærmere på, og måske drage nytte af.
De er blandt andre
• forbundethed, alt i verden hænger sammen
• en forskel, der gør en forskel – introducere en tilpas forskel, som lytteren tager imod.
• ethvert menneske er noget særligt eller mennesket ser verden ud fra sine egne forudsætninger.
• ”sandheder” er båret af kontekster eller de sammenhænge, vi kommunikerer ind i.
Først vil jeg sige lidt om politik og det at politisere.
Politik er
• interesse for samfundet, staten, landet og byen
• optagethed af personlige vigtige spørgsmål
• omsorg for andre
Politik er også
• nysgerrighed og sensitivitet.
• at sige noget, som får den anden til at lytte.
• at reflektere - kaste tilbage - være opmærksom på det, der kastes tilbage, når man sender noget ud.
• at overveje og grunde, som kan føre til at man bøjer sig frem mod den andens synspunkt.
• at kunne sætte sig igennem.
• kompromisets kunst – samarbejde.
At politisere
• er at gøre politisk aktiv, gøre noget til et politisk spørgsmål, sætte det på dagsordenen, som mennesker kan se sig selv ind i.
• kræver energi at sætte sin egen optagethed og betydning igennem.

Hvor er vi så nået til på 3 måneder?
Vi har taget det allerførste skridt på vej mod en lokalpolitik for Alternativet i Aarhus. Vi har formuleret tre vigtige politikområder – Bæredygtighed, Ligeværd og Integration, Kultur, og andre er godt på vej. De tre første er nedfældet i et politikpapir, som ligger på alleos/dialog.alternativet.dk, og vi har som appetitvækker lavet en lille folder, som highlighter vigtige overskrifter fra de tre politikområder.

I en valgkamp er kandidaterne politikken, og politikken er kandidaterne. Politikken er de felter, vi som kandidater vil tale op, vække interesse for, give indhold og betydning, og det er kandidaternes opgave at bære det frem blandt folk. Samtidig afspejler politikken kandidatens personlige passion, optagethed, sensibilitet - hvad der har betydning, alt sammen set ind i en kontekst, som er Alternativets værdier, manifest, dogmer og partiprogram. Vi har en fælles platform, som på trods af forskelligheder og uenigheder skal forene os, holde os sammen, men samtidig skal vi have lov til at være de individer, som vi nu engang er. Dette komplekse rum kræver løbende øvelse at manøvrere i, og kan vel kun beskrives som kærlighedsrummet. ”Love is in the air”, som Uffe og Jørn Grønkjær ville have sagt.

Denne proces står foran os i valgkampen, de næste 9-10 måneder frem til KV17. Vi skal tale, lytte og mærke – justere, gå ud i samfundet, tale med eksperter, modstandere, andre partier osv.
Vi har fire måneder til sammen at udvikle en lokalpolitik om og til vores dejlige område Aarhus land og by, som vi alle under det bedste. Vi skal have indsatsen samlet omkring de områder, hvor energien er størst. Det gør vi i grupper. I politisk arbejdsgruppe har vi taget udgangspunkt i Landssekretariatets Inspirationskatalog for KV17. Det er ikke sikkert, at vi skal arbejde med alle de nævnte politikområder. Og det kan også være, at vi skal kreere nye områder, som appellerer til os i Aarhus, men som ikke er nævnt i Inspirationskataloget. Det kunne fx være Digitaliseringspolitik.

Bestyrelsen og politisk arbejdsgruppe har valgt nogle præmisser, som vi skal leve op til. Vi skal have en tovholder på hvert politikområde. Tovholderen må ikke være kandidat eller kandidatspirant. Tovholderen vælger en planlægnings¬gruppe på 3 personer, sig selv iberegnet. Hver tovholder har ansvar for sit område, og ansvar for at der ligger et færdigt, samlet politikpapir den 1.juni 2017. Planlægningsgruppen forbereder de 4 måneders procesforløb. Hvilke eksperter der skal inddrages på hvilken måde, hvor og på hvilken måde politiske arrangementer skal holdes, deltagelse i byrådsmøder, debat omkring verserende sager i byråd, aktualisering af tidligere sager o.m.a.

Ud fra politikpapirerne vælges en række Aarhus-mærkesager, som vi vil gå i valgkamp på, som hylder ny politisk kultur. Vi opfordrer alle til at overveje, hvilket politikområde, der særligt interesserer en, enten som tovholder, planlægger eller deltager. Skriv til undertegnede og angiv navn, e-mail, og mobilnummer samt hvilket politikområde, du gerne vil sættes på.

Områderne er:
Bæredygtighedspolitik/ Socialpolitik/ Integration og Ligeværds politik/ Kulturpolitik/ Sundhedspolitik/ Børn og Unge politik/ Iværksætteri og Erhvervspolitik/ Digitaliseringspolitik/ Bylivspolitik – politik for land og by/ Ny politisk kultur/ Alternativ sundhedspolitik/ Politik for borgerløn

Er der områder, som ikke er omfattet af de nævnte områder, og som du inderligt brænder for, må du også gerne notere disse.
Poul Burian
Mail: pb@burian.dk