EKSTRAORDINÆRT Nyhedsbrev, EP Valg i aften

image
Hovedbestyrelsen besluttet at afholde lokale EP valg med ultra kort varsel, så medlemmer der ikke har mulighed for at deltage i det ekstraordinære landsmøde i København 8. september, også kan stemme.
For yderligere se: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/ekstraordinaert-landsmode-2018

I lokalforeingen støtter vi selvfølgelig op om initiativet selv om varslet synes rigeligt kort.
Derfor er det muligt at møde Tina Brixen i Bygningen i Vejle i aften fra kl 19-21.
Her vil hun forestå indsamling af stemmer på kandidater til EP valget.

Dagsorden i Bygningen bliver derfor;
0) EP Valg

  1. Konsultativ budgetproces, spørgeskema besvarelse
  2. Specielt fokus "Grønne Skove er Guld”, https://www.detnæstedanmark.dk/

Alt det bedste og vel mødt
Lars