Ekstraordinært mini-årsmøde, Storkreds København. Søndagsbrunch den 1. november 2020

Kære Å-medlem i København (storkredsen)

Vi har et par vigtige hængepartier. København skal have valgt sin kandidat til Hovedbestyrelsen (HB) og til Politisk Forum (POFO). Samt suppleanter. Derfor indkaldes der hermed til ekstra mini-årsmøde.
VI skal også have forsamlingens opbakning til vores nuværende 4 folketingskandidater. Mere om det senere.

Lige nu er fokus på HB og på POFO - og dermed på at skabe de bedste betingelser i Alternativet for et godt kommunal- og regionsvalg næste år. Hvis du er interesseret i vores organisatoriske arbejde såvel som i det politiske udviklingsarbejde, så send os et opstillingsgrundlag, hvor du begrunder dit kandidatur til enten HB eller til POFO. Vi skal have opstillingsgrundlag i hænde senest den 20. oktober.

Program, søndag den 1. november - Åbenrå 33.

09.30 Søndagsbrunch
10.45 Å København - en ny fortælling v./for-person Thorkild Olsen
11.00 Mini Årsmøde i Storkreds København

  • valg til HB + suppleant
  • valg til POFO + suppleant
  • præsentation af og opbakning til vores FT-kandidater
    12.00 Alternativet - fælles fremtid med lokalt fokus v./Josephine Fock

Vi ses. Bedste hilsner - os fra bestyrelsen

1 Synes om