Ekstraordinært General Forsamling - 13. november

Alternativet - Bispebjerg/Nordvest Lokalkreds

Ekstraordinært General Forsamling

Søndag den 13. november 2016 kl. 17:00

Vi har ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer, så vi vil blot stemme om de nye vedtægter fra Københavns Lokalkreds.

Vi vil gerne benytte chancen i denne indkaldelse, til at opfordre Jer til at stille op til bestyrelsen.

Det er her i bykvarter NV/Bispebjerg, der bliver muligheder for at sætte sit præg på vores forening, og i hvilken retning vi vil gå.

Engagement og aktivisme i Alternativet udspringer også lokalt, og det er derfor at vi her i NV kan gøre en forskel, og at det bliver spændende at være i bestyrelsen i denne forening. Det at være med til at starte det hele op.

Også med tanke på kommunalvalget i 2017, hvor vi forhåbentlig skal fylde rådhusene med Alternative politikere, bliver det vigtigt med en stærk lokalafdeling af Alternativet.

Herunder vil det være lokalforeningen der skal udpege repræsentant(er) for Bispebjerg Lokaludvalg.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter
 6. Afstemning af vedtægter
 7. Valg af formand
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og revisor suppleant
 11. Eventuelt

Tilmelding til den stiftende generalforsamling skal ske ved at besvare denne e-mail.

Du vil modtage yderligere en e-mail, når vi har den endelige lokation på plads. Tilmeld jer gerne i god tid, så vi ved hvor stort et lokale vi skal finde.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at besvare denne e-mail.

Se hvem der ellers bor i vores lokalkreds på AlleOS:
https://alleos.alternativet.dk/lokalforening/111

Vores gruppe på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/883159481776020/

Vores side på Facebook: