Ekstraordinært bestyrelsesmøde

D. 29.2.2020 Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Storkreds bestyrelsen København

Fremmødte:
Jesper, Jan, Thorkild, Lise, Anders, Lea, Poul og Trine

Dagsorden:

  • Alternativets aktuelle situation

Vi har besluttet at afholde Åbent dialogmøde for medlemmerne torsdag d.5. marts
Kl. 19.00 – 21.00.

Vi udsender et særligt brev til medlemmerne – se bilag.

Brevet fremsendes til de øvrige storkredse og til HB.

Vi indkalder Uffe Elbæk til bestyrelsesmøde, mandag den 2. marts 2020.

Bilag:

Lørdag den 29. februar 2020

Kære medlemmer i Storkreds København,

Disse dage er alvorlige for Alternativet. Vi står ved en skillevej, hvor Alternativets eksistens i værste fald er truet, som den ene vej. Den anden vej er, at vi går styrket videre herfra.

Derfor har Bestyrelsen i Storkreds København afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, lørdag den 29. februar 2020.

Bestyrelsen mødtes med ét punkt på dagsordenen, nemlig at sikre partiets eksistens og udtrykke opbakning til alle vores medlemmer, der kæmper for vores fælles projekt. Vi har derfor besluttet følgende:

    1. Vi har indkaldt tidligere politisk leder og folketingsmedlem i storkredsen Uffe Elbæk til bestyrelsesmøde i Storkreds København, mandag den 2. marts. Vi har noteret os en række kritiske forhold og dispositioner fra Uffe Elbæks side, som vi ønsker en forklaring på.
    1. Vi inviterer alle medlemmer til et dialogmøde, hvor vores ønske er at bekymringer og ønsker til fremtiden håndteres blandt medlemmerne – og ikke i pressen. Vi opfordrer Uffe Elbæk til at være til stede ved dette møde. Mødet finder sted i vores lokaler, Åbenrå 33 – torsdag den 5. marts kl. 19.00 – 21.00.
    1. Vi opfordrer Hovedbestyrelsen til at få afsluttet den aktuelle proces, hvor beskyldninger mod Josephine Fock er omdrejningspunktet på en hurtig og korrekt måde. Dette brev sendes således også til Hovedbestyrelsen.
    1. Vi opfordrer Alternativets Folketingsgruppe, til at udtrykke opbakning til den til enhver tid af medlemmerne valgte politiske leder.

Bestyrelsen i Storkreds København valgte forud for valget af politisk leder ikke at udtrykke opbakning til bestemte kandidater. Vi glædede os derimod over, at Alternativet – efter nogle vanskelige år – formåede at skabe en unik begivenhed i dansk partipolitisk historie. Valget af politisk leder var et eksemplarisk direkte demokratisk valg, der ikke er set magen før i dansk historie. Den proces gjorde os meget stolte og skabte frem til valget stor interesse, energi og fornyet sammenhold i partiet. Vi er derfor uforstående overfor den seneste tids begivenheder.

Vores ønske er at Alternativet som parti, som politisk projekt og som demokratisk eksperiment fortsætter. Hvis vi i fremtiden skal huske disse uger som en kortvarig krise, er der brug for at alle fokuserer på opgaven – og ikke genåbner gamle konflikter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Anders, Lea, Trine, Thorkild, Jan, Lise, Jesper og Poul

7 Synes om