Ekstraordinært årsmøde

Hermed indkalder bestyrelsen foreningens medlemmer til ekstraordinært årsmøde
torsdag d. 14.09 kl. 19.00 (lokalitet meddeles senere).

Vi er i gang med at renskrive vores lokale vedtægter blandt andet med nye tiltag fra Alternativets årsmøde. Samtidigt ønsker bestyrelsen at få aktiveret nogle kan-paragraffer, så vi kan bruge dem fremadrettet.
Dagsorden kommer derfor til at se således ud:

Dagsorden:

  • Godkendelse af reviderede vedtægter.
  • Aktivering af kan-paragraffer på bestyrelsens anbefaling.

Vi har opstillingsmøde samme dag, hvorfor opstillingsmødet tidssættes til kl. 19.30 eller hurtigst muligt derefter.
Relevant materiale fremsendes to uger før.

Mogens / forperson