Ekstraordinært årsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Bornholm,

Folketingsvalget står med en vis sandsynlighed for døren, hvorfor vi nu afholder opstillingsmøde på Bornholm!

Kandidatvalg til folketingsvalget og Ekstraordinært årsmøde

For hurtigst muligt at have valgt reelle kandidater til folketingsvalget, indkalder vi hermed til kandidatvalg fredag d. 30. september kl. 10.00 på Rønne bibliotek.

Ønsker du at opstille som kandidat til folketingsvalget, skal dit kandidatur være os i hænde senest fredag d. 16. september . Herefter udsendes det til medlemmerne, senest d. 23. september. Opstillingsgrundlag sendes til: dittemariekoudal@gmail.com. Opstilling kræver medlemskab af partiet i mindst 30 dage.

Skulle folketingsvalget blive udskrevet før d. 30. september er der mulighed for at afholde kandidatvalg med kun to dages varsel, så snart valget er udskrevet. Men det vil naturligvis være bedst, at vi har valgt kandidater forinden.

Vi er positive i Å Bornholm, der er både nye og gamle kræfter der er ved at slutte sig til, og der er en god og tæt dialog med båd Torsten Gejl og landssekretariatet.

Udover at vælge kandidater til folketingsvalget, vil vi også afholde valg til bestyrelsen ved samme lejlighed.

Den nuværende bestyrelse består af:

Forperson: Ditte Marie Koudal

Kasserer: Kathrine Bærendsen

Medlem: Caroline Meyer White

Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen, kan gøre dette ved fremmøde på dagen (tilmelding dog nødvendig). Er man forhindret i fremmøde, kan opstillingsgrundlag til bestyrelsespost fremsendes til dittemariekoudal@gmail.com. Til samme mail vil vi gerne bede om tilmeldinger til deltagelse på mødet, senest d. 25. september.

Bedste og optimistiske Å-hilsner,

Bestyrelsen,

Alternativet Bornholm

<store Å.png>