Ekstraordinært årsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Gladsaxe.

2. september 2021 kl. 17:00 – 17:30. Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund…

Mødet holdes umiddelbart før valg af FT-kandidater i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Kære medlemmer af Alternativet Gladsaxe.

Bestyrelsen i Alternativet Gladsaxe har i marts 2020 valgt at lukke foreningen i CVR-registret og foreningens bankkonto i Nykredit Bank er blevet lukket. Foreningen er ikke formelt blevet lukket på årsmøde, så vi har i bestyrelsen i KOS valgt at indkalde til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Gladsaxe, jævnfør minimumsvedtægter for Kommuneforeninger, med henblik på endeligt at få afklaret foreningens fremtid.
Stemmeret årsmødet har medlemmer af Alternativet bosiddende i Gladsaxe Kommune, som senest 90 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Orientering om status for lokalforeningen Alternativet Gladsaxe.
  4. Afstemning om kommuneforeningen Alternativet Gladsaxes fremtid.
    Bestyrelsen for KOS foreslår nedlæggelse af kommuneforeningen. Se forslag nedenfor.
    Ønsker nogen at videreføre foreningen, skal der indsendes forslag med opstilling af kandidater til ny bestyrelse. Vedtages et indsendt forslag om videreførelse og valg af bestyrelse, bortfalder forslag om nedlæggelse.

Såfremt der ikke indsendes forslag om videreførelse betragtes forslag om nedlæggelse af foreningen for enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Evt. forslag fra medlemmer om opretholdelse af forening indsendes til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest d. 18. september og udsendes af KOS til medlemmerne senest d. 19.september.

Bestyrelsen i KOS’ forslag om nedlæggelse af foreningen Alternativet Gladsaxe.

Foreningen Alternativet Gladsaxe (CVR 37675776) nedlægges. Landssekretariatet kontaktes for at få bekræftet, at landsorganisationen har fået overført foreningens midler efter lukning af foreningens konto i Nykredit bank (konto nr. 5470 2003418). Har foreningen stadig midler, der endnu ikke er overført til Alternativets landsorganisation, overføres disse til KOS konto i Merkurbank, konto nr. 8401 1287459. Hvis der opstilles kandidater til kommunalvalg, eller der oprettes en aktivgruppe i Gladsaxe, kan midler fra Alternativt Gladsaxe overført til KOS konto af KOS bestyrelse øremærkes til brug af disse, og ellers kan midlerne, bortset fra kommunale partistøttemidler, anvendes af KOS bestyrelse til politiske aktiviteter i hele storkredsforeningens område.

De bedste hilsener

Bestyrelsen KOS

Anders, Jesper, Johnny, Thomas og Irina