Ekstraordinært årsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Brøndby.

2. september 2021 kl. 17:00 – 17:30. Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.

Mødet holdes umiddelbart før valg af FT-kandidater i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Kære medlemmer af Alternativet Brøndby.

Da der desværre ikke på nuværende tidspunkt er en fungerende bestyrelse i Alternativet Brøndby og ikke har været afholdt rettidigt årsmøde, indkalder bestyrelsen i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS), jævnfør minimumsvedtægter for Kommuneforeninger, til ekstraordinært årsmøde med henblik på at få afklaret foreningens fremtid.
Stemmeret årsmødet har medlemmer af Alternativet bosiddende i Brøndby Kommune, som senest 90 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Orientering om status for lokalforeningen Alternativet Brøndby.
  4. Afstemning om kommuneforeningen Alternativet Brøndbys fremtid.
    Bestyrelsen for KOS foreslår nedlæggelse af kommuneforeningen. Se forslag nedenfor.
    Ønsker nogen at videreføre foreningen, skal der indsendes forslag med opstilling af kandidater til ny bestyrelse. Vedtages et indsendt forslag om videreførelse og valg af bestyrelse, bortfalder forslag om nedlæggelse.

Såfremt der ikke indsendes forslag om videreførelse betragtes forslag om nedlæggelse af foreningen for enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Evt. forslag fra medlemmer om opretholdelse af forening indsendes til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest d. 18. september og udsendes af KOS til medlemmerne senest d. 19.september.

Bestyrelsen i KOS’ forslag om nedlæggelse af foreningen Alternativet Brøndby.

Foreningen Alternativet Brøndby (CVR 38408739) nedlægges og foreningens konto i Arbejdernes Landsbank (konto nr. 5326 0254000) lukkes. Indestående overføres til KOS konto i Merkurbank, konto nr. 8401 1287459. Hvis der opstilles kandidater til kommunalvalg, eller der oprettes en aktivgruppe i Brøndby, kan de overførte midler af KOS bestyrelse øremærkes til brug af disse, og ellers kan midlerne, bortset fra kommunale partistøttemidler, anvendes af KOS bestyrelse til politiske aktiviteter i hele storkredsforeningens område.

De bedste hilsener

Bestyrelsen KOS

Anders, Jesper, Johnny, Thomas og Irina