Ekstraordinært årsmøde

EN NY RAMME FOR ALTERNATIV AKTIVITET – INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

Alternativet Odsherred har længe ligget i dvale, og det gælder for mange lokalafdelinger rundt om i landet. Det er svært at finde folk til det administrative bestyrelsesarbejde, så nu breder en ny tendens sig: I stedet for at have lokalafdelinger i hver kommune, sammenlægges de over større geografiske områder til såkaldte zoneforeninger. I Region Sjælland er der allerede dannet to sådanne zoneforeninger, en i Lolland-Falster og en i Sydsjælland – og nu er der taget initiativ til at danne en stor zoneforening for Midt- og Vestsjælland. Her er Odsherred inviteret med sammen med Køge, Greve-Solrød, Roskilde, Ringsted, Lejre, Slagelse, Sorø, Holbæk og Kalundborg.

En ny, fælles “Alternativet Midt- og Vestsjælland” vil bestå af én bestyrelse (forventeligt på 5-7 personer), som det tilstræbes får en bred, geografisk repræsentation. Med en fælles bestyrelse til at klare det administrative arbejde, frigives kræfter til mere politiske aktiviteter, fx i form af arbejdsgrupper. Det er også en væsentlig fordel, at vi så kun behøver at have én fælles konto og derved slipper for at betale gebyrer for mange små afdelingskonti.

Man kan indvende, at bare fordi, vi laver en ny og større zoneforening, er det ingen garanti for, at der vil komme ny aktivitet – det kræver naturligvis først og fremmest, at der er ildsjæle, der har lyst til at sætte noget i gang, og det skorter det på i øjeblikket. Men det kommer måske med valget af den nye politiske forperson – og når coronaen har sluppet sit greb? I givet fald vil det være godt, at der stadig er en formel ramme, så der er et forbindelsesled til partiet, lidt økonomi at gøre godt med samt mulighed for at opstille til kommende valg.

På denne baggrund indkalder bestyrelsen til ekstraordinært on-line årsmøde med det formål at opløse lokalafdelingen og overføre vores midler til den ny zoneforening ”Alternativet Midt- og Vestsjælland”, der er under etablering. Det finder sted torsdag den 11.marts kl. 18.30. En opløsning kræver, at 2/3 af de deltagende stemmer for.

Her er et link til mødet: AlleOs // Alternativet

Vi høres ved,
hilsen bestyrelsen