Ekstraordinært årsmøde - program og materiale

Kære medlem.

Ekstraordinært årsmøde og Multifunktionel Jordfordeling

Søndag den 29. september fra kl. 13 - 15 afholdes der ekstraordinært årsmøde, med det formål at foretage supplerende valg til storkredsbestyrelsen og valg til Dialogrådet.

Opstillingsgrundlag på kandidaterne:

Storkredsbestyrelsen:
Elert Sindalsen
Gustav Sieg Sørensen
Dialogrådet:
Ingen indkomne.

Mødet foregår i Partilokalet i Aalborg, Vesterbro 57.
Tilmeld dig ved at svare på denne mail.

Susanne Zimmer MF
Efter valgproceduren kommer vores nyvalgte folketingsmedlem Susanne Zimmer, og fortæller om multifunktionel jordbrugsfordeling. Under billedet her, beskriver hun selv, hvad det handler om.

Det er første gang, vi kan invitere til et medlemsmøde med Susanne, og det vil fremover foregå månedligt under titlen: “Tæt på Alternativet”, hvor der også vil være repræsentanter fra hovedbestyrelsen, politisk forum og storkredsbestyrelsen.
Reserver disse datoer: 23/9, 28/10 og 18/11 - alle er mandage kl. 19-21.
Hold øje med kalenderen på AlleOs.

SZ%20p%C3%A5%20christiansborg

Multifunktionel Jordfordeling - ved Susanne Zimmer.
I fællesskab og af frivillighedens vej kan vi gøre en forskel. Faktisk kan man sige at multifunktionel jordfordeling er et spirende eksempel på Alternativets politik ført ud i praksis.

Mariagerfjord kommune er som den 4. kommune gået i gang med jordfordeling, som tilgodeser biodiversitet, miljø, klima, driftsøkonomi for landmændene, rekreation og landdistriktsudvikling. Mariagerfjord startede først på året på baggrund af en evaluering af et projekt i bl.a. Jammerbugt kommune.

Du kan læse mere på nedenstående link, eller du kan komme til det ekstraordinære årsmøde og høre mig fortælle om det, og her kan du i øvrigt høre om nyt fra Christiansborg og spørge løs.

https://www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring

”11 parter fra landbrugs- og skovbrugserhverv, grønne organisationer, kommuner, Friluftsrådet med flere har sammen udviklet og afprøvet multifunktionel jordfordeling, fordi alle kan se fordele. Projektet i Mariagerfjord Kommune skal demonstrere, at jord kan blive fordelt på en ny måde, som på en og samme tid kan tilgodese flere mål og ønsker i det åbne land.”